W piątek 15 września br. w Sutkowie odbyła się uroczystości nadania wyższego stopienia oficerskiego dla mieszkańca naszej gminy pana Kazimierza Burzec. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz awansował zasłużonego dla Armii Krajowej żołnierza w stanie spoczynku na stopień kapitana. Nominację wręczył Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Wiesław Maciejowski.
Gratulacje i okolicznościowy upominek wręczył awansowanemu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Na uroczystości obecni byli także:, Maria Pietracha Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Szczucin, przedstawiciele Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka „Strzelec” sierż. ZS Krzysztof Stalmach i ppopr. rez. Bernadetta Ryczek oraz licznie zgromadzona rodzina pana Kazimierza.

Urodzony w 1920 roku w Sutkowie Kazimierz Burzec zapisał piękna kartę historię podczas II wojny światowej działając w ruchu oporu wobec niemieckiego okupanta. W okresie okupacji niemieckiej Pan Kazimierz oprócz działalność konspiracyjną i zasłużył się jako żołnierz AK. Aktywność to uhonorowana została wyższym stopniem oficerskim. Kazimierz Burzec jest z nielicznych już naocznych świadków wydarzeń II wojny światowej i dlatego jego osobiste świadectwo tamtych czasów jest szczególnie cenne.

Uroczystości towarzyszyło spotkanie w rodzinnym gronie, podczas którego odznaczony wspominał te wydarzenia wojenne i powojenne, które rozegrały się na terenie Powiśla Dąbrowskiego i najbardziej zapadły w jego pamięci, w szczególności o akcji rozbicie więzienia UB w Dąbrowie Tarnowskiej

Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska życzy kpt. Kazimierzowi Burzec długich lat spędzonych w dobrym zdrowiu i w gronie rodzinnym oraz wszelkiej pomyślności.