Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat (rocznik urodzenia 1972 – 1953). Badania wykonywane będą w mammobusie ustawionym na parkingu Przychodni Miejskiej SGZOZ ul. Piłsudskiego 23, 13 grudnia 2022 w godzinach 10.00 – 17.00. Udział w badaniach jest bezpłatny i nie wymaga skierowania. Informacje i zapisy tel.: 12 633 02 18, 503 777 651.

Centrum Medyczne Maszachaba wraz z partnerem: Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi ,,Amazonka” Krzeszowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: ,,Wsparcie realizacji programu profilaktyki raka piersi w latach 2021 – 2023” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

Wsparcie projektu kierowane jest do kobiet:

– zamieszkałych lub pracujących , lub uczących się w województwie małopolskim,

– w wieku 50 – 69 lat, objętych Krajowym Programem Polityki Raka Piersi,

– które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy i dotyczy:

1. Działań informacyjno – edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej

2. Możliwości wykonania bezpłatnego badania mammograficznego

3. Zwrotu kosztu niezbędnego dojazdu dla realizacji badania mammograficznego z miejsca zamieszkania i z powrotem dla kobiet mieszkających poza miejscem wykonywania badania

4. Zabezpieczenia opieki nad osobą niesamodzielną, którą zajmuje się kobieta objęta wsparciem w ramach projektu (na czas realizacji badania mammograficznego)

5. Udogodnień dla osób niepełnosprawnych jako uczestnik projektu ( zabezpieczenie transportu specjalistycznego na badanie mammograficzne)

Scan11 Badam się… mam pewność!Scan3 Badam się… mam pewność!