W 2022 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 955 z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
Wszystkie badania realizowane są głównie metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego (ankieterów i teleankieterów statystycznych) w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych na terenie województwa małopolskiego. 

Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie. W załączeniu przesyłam wykaz badań ankietowych realizowanych w 2022 r. przez statystykę publiczną oraz wzór legitymacji ankietera.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Badania rolnicze realizowane w województwie malopolskim Badania Urzędu Statystycznego w Krakowie na terenie województwa małopolskiego w 2022 roku Badania ankietowe realizowane w województwie malopolskim Badania Urzędu Statystycznego w Krakowie na terenie województwa małopolskiego w 2022 rokuStatystyczne badania rolnicze realizowane w województwie małopolskim

Dziękujemy za Państwa udział w badaniach rolnych!

Legitymacja ankietera statystycznego wzór Badania Urzędu Statystycznego w Krakowie na terenie województwa małopolskiego w 2022 rokuDzięki Państwu wiemy

  • jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie na przestrzeni lat,
  • jak zmienia się opłacalność produkcji rolniczej,
  • jak kształtuje się produkcja zwierzęca,
  • jaki jest stan pogłowia zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Tajemnica statystyczna

Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.

Wybrane badania

  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)
  • Badanie pogłowia drobiu i produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Więcej informacji

Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie

Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32

Infolinia: +48 22 279 99 99

Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl