W związku z realizacją zadań z zakresu ochrony powietrza przez Gminę Dąbrowa Tarnowska w ramach projektu LIFE, opracowywana jest zbiorcza informacja dotycząca sposobu ogrzewania budynków na obszarze naszej gminy.
Ankieta posłuży do zbudowania bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Pozwoli to na programowanie właściwych działań w przedmiotowym zakresie i ich realizację w przyszłości, tak by odpowiadały potrzebom mieszkańców.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska na podstawie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

pismo przewodnie Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce Inwentaryzacja zostanie zrealizowana zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/45/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. (zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/612/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r.) oraz na podstawie art. 96a ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.).

 Ankieta zostanie dostarczona razem z nakazem płatniczym dotyczącym podatku za nieruchomości. Ponadto poniżej została załączona wersja elektroniczna ankiety (do wydrukowania) oraz pismo przewodnie podpisane przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztofa Kaczmarskiego.

Ankieta do wydruku 1 Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce Wypełnioną ankietę (wersja *.doc), (wersja *.pdf) należy dostarczyć osobiście, listownie lub poprzez sołtysa do Punktu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – parter budynku. Adres: Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

 Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie jest:
Szymon Lichorobiec – Ekodoradca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej,
Adres: Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Pokój nr 5
godziny pracy: poniedziałek (8:30-16:30), wtorek – piątek (7:30-15:30)
telefon kontaktowy: 14 644 21 21
adres e-mail: szymon.lichorobiec.ekodoradca@gmail.com

Zadanie jest zrealizowane w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021
LIFEIPMalopolska Baza Inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce
Opracował: Szymon Lichorobiec – Ekodoradca Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej