Znamy wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tylko w 2018 roku w całej Polsce powstanie 1 530 stref sportowo-rekreacyjnych, w tym dwie w naszym mieście. Na ich lokalizację wybrano Park Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej i ul. Kopernika na osiedlu domków jednorodzinnych.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

W obu dąbrowskich Otwartych Strefach Aktywności (OSA) siłownie zewnętrzne posiadać będą po 6 urządzeń siłowych, a place zabaw po sześć urządzeń o charakterze zabawowym
i sprawnościowym. Ponadto, we wchodzących w skład projektu strefach relaksu zamontowane zostaną po 4 ławki, po 2 plenerowe urządzenia do gier takie jak stół do chińczyka i stół do szachów. W strefach relaksu nie zabraknie zieleni, ani koszy na śmieci, dzięki którym spełniony zostanie wymóg zachowania czystości i porządku w Otwartych Strefach Aktywności.

program osa 4 Będą dwie Otwarte Strefy Aktywności w Dąbrowie Tarnowskiej

Koszt planowanych inwestycji wynosi 171 000 zł dla Otwartej Strefy Aktywności (OSA)
w Parku Miejskim i 154 000 dla analogicznej strefy przy ul. Kopernika. Realizacja tych zadań związana jest z przyznanym w ostatnich dniach dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 000 zł dla każdej z dąbrowskich stref OSA. Strefy OSA powstaną jeszcze w tym roku.

fefb76 52a21d3d52a845a5a43208ba816ed0efmv2 Będą dwie Otwarte Strefy Aktywności w Dąbrowie Tarnowskiej

Pierwsza edycja ministerialnego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Aż 1416 samorządów złożyło wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niektóre z nich tak jak Dąbrowa Tarnowska aplikowało o stworzenie więcej niż jednej strefy OSA. Pozytywnie zaopiniowano 792 wniosków na łączną kwotę ponad 54 mln zł. Kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania był dobrze opracowany wniosek wraz z projektem oraz wskaźnik zamożności gminy, co pozwoliło na priorytetowe rozpatrzenie potrzeb mniej zamożnych gmin.

1 14115 Będą dwie Otwarte Strefy Aktywności w Dąbrowie Tarnowskiej