31 sierpnia 2018 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski złożył wniosek do Ministerstwa Zdrowia na konkurs ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r”.
Komisja konkursowa zaliczyła ofertę naszej gminy do najkorzystniejszych i przyznała dofinansowanie w wysokości 114 507 zł. Znaleźliśmy się w grupie 47 gmin w Polsce, którym przyznano dofinansowanie. 

Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych w szkołach publicznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt (np. unit dentystyczny, autoklaw, lodówka do przechowywania leków i materiałów stomatologicznych)  i wyposażenie gabinetu (np. szafy do przechowywania leków, narzędzi i materiałów stomatologicznych, szafy do przechowywania dokumentacji medycznej). Gmina ze środków własnych przeprowadzi remont pomieszczeń.

Gabinet będzie mieścił się w Szkole Podstawowej nr 2, ale będą mogły z niego korzystać dzieci z wszystkich szkół gminnych.

Gabinet Będzie gabinet stomatologiczny w gminnej szkole

(foto – pixabay)