Miło nam Państwa poinformować, iż w związku z podjętymi przez Posła Na Sejm RP Wiesława Krajewskiego i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego interwencjami w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z obecnie realizowaną budową obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, powstanie skrzyżowanie w ruchu okrężnym typu rondo.
Jest to ważna, pozytywna zmiana decyzji, której nie udawało się osiągnąć w poprzednich latach przy opracowywaniu i projektowaniu całości przebiegu obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

%foto UMDT  %foto UMDT Decyzja w sprawie przeprojektowania skrzyżowania i budowy ronda obwodnicy z ul. Grunwaldzką jest niezmiernie ważną sprawą. Budowa „zwykłego” skrzyżowania na tej jednej z głównych arterii miasta byłoby rozwiązaniem bardzo niekorzystnym. Z pewnością mogło by dochodzić tam do znacznych utrudnień w ruchu drogowym, z północnej części powiatu dąbrowskiego, skąd dojeżdża duża liczna mieszkańców.
Zmiana ta z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa jazdy oraz poprawi płynność w poruszaniu się wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz mieszkańcami Dąbrowy Tarnowskiej wyraża wdzięczność Panu Tomaszowi Pałasińskiemu – Dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Krakowie, za przychylność i pozytywne ustosunkowanie się do uwag dąbrowian, zaś Posłowi Krajewskiemu za interwencję w tej, jakże ważnej dla naszego miasta sprawie.

W najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Dąbrowie Tarnowskiej – www.dabrowatar.pl – w zakładce „Informacja przestrzenna Gminy Dąbrowa Tarnowska” zostanie przedstawiona dodatkowa warstwa z naniesionym przebiegiem trasy obwodnicy oraz wszystkimi urządzeniami drogowymi.