11 czerwca w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelazówce  uczniów odwiedziła  Akademia Bezpieczeństwa Fundacji PZU!  Zespół Akademii zaprezentował naszym podopiecznym projekt  mający na celu  kompleksowo edukować dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa. Ekipa PZU kształtowała w nas  bezpieczne zachowania i postawy w sytuacjach zagrożenia.
Uczniowie naszej szkoły i przedszkola wzięli  udział w zajęciach,  poświęconych prawidłowemu uczestnictwu w ruchu drogowym, odpowiedniemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia oraz umiejętności niesienia pomocy przedmedycznej.  

Zajęcia warsztatowe podzielone zostały na kilka stref: pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym, z zajęciami plastycznymi i interaktywnymi, teatru, bezpiecznego ruchu oraz rozrywki. Wszystkie przygotowane pokazy oraz specjalnie opracowane inscenizacje teatralne w 100 % zaciekawiły wszystkich uczestników projektu.
O podstawowych zasadach bezpieczeństwa prowadzący mówili interesująco, a przy tym wszystkim nasze pociechy bawiły się i jednocześnie uczyły. Serdecznie dziękujemy za realizacje projektu w naszej szkole Akademii Bezpieczeństwa Fundacji PZU! oraz Panom Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,  którzy uczestniczyli wraz z naszą szkoła w akcji, uczyli nas zasad bezpieczeństwa na drodze, a ponadto  na wszystko mieli baczne oko.
DZIĘKUJEMY simple smile Bezpieczni z Fundacją PZU!

ZSP w Żelazówce