Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Dąbrowskiego mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska są uprawnieni do korzystania z darmowej pomocy prawników.
Adwokaci oraz radcowie prawni udzielają pomocy uprawnionym niemal we wszystkich dziedzinach prawa. Całkowicie bezpłatnie mogą Państwo uzyskać poradę prawną dotyczącą interesującej Państwa problematyki, jak również otrzymać pomoc w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie albo sporządzeniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub zwolnienie od kosztów sądowych.

Adwokaci oraz radcowie prawni udzielają porad pod adresem: Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, w budynku dawnego „Hotelu Pielęgniarek”. Ich pomoc mogą Państwo uzyskać w następujących terminach:
• od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. w poniedziałek i wtorek: 8:30-12:30; środa: 8:00-12:00, czwartek 9:20-13:20, piątek: 9:00-13:00;
• od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r.: w poniedziałek i wtorek: 8:00-12:00; środa: 8:00-12:00, czwartek 9:20-13:20, piątek: 9:00-13:00;
• od 1.07.2018 r. do 30.09.2018 r.: poniedziałek 8:30-12:30; wtorek 8:00-12:00; środa-piątek: 10:00-14:00;
• od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.: poniedziałek 8:30-12:30; wtorek 8:00-12:00; środa-piątek: 14:00-18:00.

Prawnicy świadczą pomoc również w Szczucinie, w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych przy ul. Witosa 2, w poniedziałki i czwartki w godzinach 12:00-16:00 oraz we wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00-12:00.

Zwracamy uwagę, że z nieodpłatnej pomocy prawnej adwokata albo radcy prawnego może skorzystać osoba spełniająca co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,
2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci),
4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednim zaświadczeniem lub legitymacją,
5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,
6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowe kryteria oraz zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo również na stronach internetowych: adwokat Kraków lub Powiatu Dąbrowskiego bądź Nieodpłatna Pomoc Prawna Powiat Dąbrowski

Zachęcamy mieszkańców Gminy i Miasta Dąbrowa Tarnowska
do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Z wyrazami szacunku
radca prawny Bernard Jirnov
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium”
z siedzibą w Krakowie

Darmowa pomoc prawna Consilium Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców


Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Dąbrowskim działają zgodnie z następującym harmonogramem:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 budynek byłego „Hotelu pielęgniarek” POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ ADWOKATÓW:

w okresie od 01.01.2018r. do 31.03.2018r.
– poniedziałek: od 8.30 do 12.30
– wtorek: od 8.30 do 12.30

w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r.
– poniedziałek: od 8.00 do 12.00
– wtorek: od 8.00 do 12.00

w okresie od 01.07.2018r. do 30.09.2018r.
– środa: od 10.00 do 14.00
– czwartek: od 10.00 do 14.00
– piątek: od 10.00 do 14.00

w okresie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r:
– środa: od 14.00 do 18.00
– czwartek: od 14.00 do 18.00
– piątek: od 14.00 do 18.00

POMOC PRAWNA ŚWIADCZONA PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH:
w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.
– środa: od 8.00 do 12.00
– czwartek: od 9.20 do 13.20
– piątek: od 9.00 do 13.00

w okresie od 01.07.2018r. do 31.12.2018r:
– poniedziałek: od 8.30 do 12.30
– wtorek: od 8.00 do 12.00

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 w budynkach Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
– poniedziałek: od 12.00 do 16.00
– wtorek: od 8.00 do 12.00
– środa: od 8.00 do 12.00
– czwartek: od 12.00 do 16.00
– piątek: od 8.00 do 12.00