Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Dąbrowskiego mieszkańcy Gminy Dąbrowa Tarnowska są uprawnieni do korzystania z darmowej pomocy prawników. Adwokaci oraz radcowie prawni udzielają pomocy uprawnionym niemal we wszystkich dziedzinach prawa. Całkowicie bezpłatnie mogą Państwo uzyskać poradę prawną dotyczącą interesującej Państwa problematyki, jak również otrzymać pomoc w przygotowaniu pierwszego pisma w sprawie albo sporządzeniu wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu lub zwolnienie od kosztów sądowych.
Adwokaci oraz radcowie prawni udzielają porad pod adresem: Dąbrowa Tarnowska, ul. Szpitalna 1, w budynku dawnego „Hotelu Pielęgniarek”.

Ich pomoc mogą Państwo uzyskać w następujących terminach:
– do 30.06.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 9:00 – 13:00, od środy do piątku w godzinach 8:00 – 12:00,
– od 1.07.2017 r. do 31.08.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 – 12:00, od środy do piątku w godzinach 14:00 – 18:00,
– od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. – w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00 – 12.00, od środy do piątku w godzinach 9:00 – 13:00.
Prawnicy świadczą pomoc również w Szczucinie, w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych przy ul. Witosa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00.
Zwracamy uwagę, że z nieodpłatnej pomocy prawnej adwokata albo radcy prawnego może skorzystać osoba spełniająca co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,
2) jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
3) posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci),
4) posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednim zaświadczeniem lub legitymacją,
5) znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,
6) w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymała jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.
Szczegółowe kryteria oraz zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą

Państwo również na stronach internetowych:
adwokat Kraków lub
Powiatu Dąbrowskiego bądź
Nieodpłatna Pomoc Prawna Powiat Dąbrowski
Zachęcamy mieszkańców Gminy i Miasta Dąbrowa Tarnowska do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Dąbrowskim działają zgodnie z następującym harmonogramem:
I. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Szczucinie, ul. Witosa 2 (Powiatowe Centrum
Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00.

II. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1 (budynek byłego „Hotelu pielęgniarek”):
-do 30.06.2017 r.: poniedziałek-wtorek:9.00-13.00; środa-piątek:8.00-12.00;
-od 1.07.2017 r. do 31.08.2017 r.: poniedziałek-wtorek:8.00-12.00;środa-piątek:14.00-18.00;
-od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.: poniedziałek-wtorek:8.00-12.00;środa-piątek:9.00-13.00