Gmina Dąbrowa Tarnowska pozyskała znaczną ilość jednorazowych maseczek ochronnych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach prowadzonych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i z zakresu zarządzania kryzysowego. Część z nich została już dostarczona do sołectw gminy. Pozostałe maseczki mieszkańcy gminy mogą pobrać bezpłatnie w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Rynek 34 (parter) w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.