Mimo tego, że powszechnie wiadomo, iż w piecu domowym nie wolno palić śmieci, nadal zdarzają się takie przypadki i nie należą do rzadkości. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Piec nie jest śmietnikiem. Śmieci wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków.
Palenie śmieci w piecu domowym uwalnia do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez domowników i sąsiadów. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać w postaci problemów zdrowotnych np. w postaci chorób nowotworowych.

W piecu domowym możesz spalać tylko:
-węgiel, koks (nie w każdym piecu możliwe jest palenie koksem),
– drewno, trociny, wióry pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami
i powłokami ochronnymi,
– odpady z kory i korka,
– papier i tekturę, karton.

Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

piec ogień Bezwzględny zakaz palenia śmieci w piecach domowych

Mając na uwadze zdrowie mieszkańców oraz ochronę środowiska w naszej gminie przeprowadzane są kontrole palenisk domowych, szczególnie w budynkach, z których wydobywający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej mogą wejść do budynku w celu weryfikacji spalanych w piecu materiałów. Osoby, które zostaną przyłapane na spalaniu odpadów muszą liczyć się z surowymi karami.  Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 kara taka może wynieść nawet 5.000 zł. Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Skutki spalania śmieci dla życia i zdrowia:

  •  pyły z metalami ciężkimi – powodują zagrożenie białaczką,
  • tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,
  • tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,
  • dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,
  • chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
  • cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe
  • dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

skutki smogu Bezwzględny zakaz palenia śmieci w piecach domowych