8 lipca 2019 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska zawarła umowę z wykonawcą zadania pn. “Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszów Mały” – Przedsiębiorstwem Budowlanym „BUDOMONT” Spółka z o.o. z Rzeszowa. Wartość zadania wynosi 2 767 992,00 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonane  ponad 4 km sieci kanalizacji grawitacyjnej, 550 m rurociągów tłocznych i dwie sieciowe przepompownie ścieków.
Zgodnie z umową inwestycja zakończy się do 30 czerwca 2022 r. Jednakże zgodnie z zapewnieniami oraz przedstawionym harmonogramem przez wykonawcę zadanie prawdopodobnie uda się ukończyć w pierwszej połowie roku 2021. Realizacja zadania pozwoli na przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej dla około 60 gospodarstw domowych w miejscowości Gruszów Małym.

Umowa BUDOMONT 2019 2 „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gruszów Mały” Gmina Dąbrowa Tarnowska ma na celu poprawę środowiska przyrodniczego poprzez ograniczanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków a także polepszenie warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Po ubiegłorocznych realizacjach sieci kanalizacyjnej w ramach na terenie miasta i wsi w naszej gminie w ramach dobudówek oraz w miejscowości Smęgorzów, budowa kanalizacji sanitarnej w Gruszowie Małym jest ostatnim krokiem realizowania strategii rozwoju Gminy Dąbrowa Tarnowska polegającej na pełnym skanalizowaniu terytorium gminy.