W dniach od 19 do 20 czerwca br. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski uczestniczył wraz ze Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Mariolą Smolorz w konferencji “Wyzwania i trendy rozwoju partnerstw samorządowych” podczas której wspólnie z ponad 300 uczestnikami i ministrem funduszy polityki regionalnej Grzegorzem Pudą omówili projekt CWD Plus, wspierający obszary słabsze gospodarczo. Udział wzięli także partnerzy inicjatywy – przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Związku Miast Polskich, Fundacji Fundusz Współpracy, Urzędy Marszałkowskie z poszczególnych województw oraz 76 partnerstw samorządowych.

Centrum Wsparcia Doradczego to nowatorski projekt doradczy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, który wspiera partnerstwa samorządów lokalnych. W projekcie uczestniczy ok. 700 gmin z całej Polski. Głównym celem CWD jest wsparcie modelu partnerstw samorządów lokalnych i współpracy ponadlokalnej ponad granicami administracyjnymi pojedynczych stowarzyszeń samorządów.

Wsparcie w ramach projektu jest kierowane do powiatów i gmin, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Do projektu włączono 76 partnerstw z samorządów lokalnych w 16 regionach, które z własnej inicjatywy zawiązały partnerstwa na obszarach strategicznej interwencji: obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją i miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Uczestnicy wydarzenia otrzymali od ministra Grzegorza Pudy certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

6490299a18a52 o large Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej na konferencji podsumowującej Projekt CWD Plus b9fe1b85 bc91 4cf9 a3c1 e5d401e798e9 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej na konferencji podsumowującej Projekt CWD Plus 7c69fcc4 251f 447a a559 844a6916ff24 Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej na konferencji podsumowującej Projekt CWD Plus