Po miesiącach intensywnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej – decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2018 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej otrzymałaCertyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. Włączenie do tej społeczności szkoły poprzedzone było wieloma działaniami organizowanymi w szkole oraz w środowisku lokalnym – nadzorowanymi przez szkolnego koordynatora do realizacji programuBądź zdrów” – p. Grażynę Kruk.

Wszystkie inicjatywy spotkały się z uznaniem dyrektora szkoły Dariusza Węglowskiego i nauczycieli, którzy pracowali w przeprowadzeniu diagnozy początkowej. Rodzice poinformowani o tych działaniach wyrazili dla nich swoją aprobatę i chęć pomocy i współpracy w realizowanych zadaniach.

Po wypełnieniu wszystkich zadań – szczegółowo opisanych na stronie internetowej szkoły, okazało się, że uczniowie zaczęli przywiązywać większą uwagę do swojego zdrowia, spożywania większej ilości owoców i warzyw. Zrozumieli, że słodycze nie są zdrowe dla organizmu. Poznali najważniejsze zasady żywienia w oparciu o piramidę żywieniową. Nauczyli się odróżniać zdrową żywność od małowartościowego posiłku. Nauczyciele uznali, że realizacja projektu przyczyniła się do większego zainteresowania grona pedagogicznego wokół zagadnień zdrowego odżywiania.

%foto UMDT  %foto UMDT

W trakcie realizacji projektu wytworzyła się zdrowa rywalizacja wśród poszczególnych klas. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili wyniki konkursów i mobilizowali swoich kolegów i koleżanki do udziału w nich. W tych zadaniach  wspomagali  ich wychowawcy klas.
Nowy rok szkolny to kolejne miesiące wyzwań w organizowaniu zajęć, konkursów i wystaw o zdrowej żywności. Bardzo ważnym zadaniem jest popularyzacja picia wody oraz dbanie o aktywność fizyczną w postaci, organizacji rajdów, wycieczek, zabaw na świeżym powietrzu. W realizację programu włączyła się cała społeczność szkolna, bardzo pomogli rodzice, pracownicy szkoły i służby zdrowia.