Po miesiącach intensywnej pracy uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej – decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 września 2018 roku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej otrzymałaCertyfikat przynależności do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. Włączenie do tej społeczności szkoły poprzedzone było wieloma działaniami organizowanymi w szkole oraz w środowisku lokalnym – nadzorowanymi przez szkolnego koordynatora do realizacji programuBądź zdrów” – p. Grażynę Kruk.

Wszystkie inicjatywy spotkały się z uznaniem dyrektora szkoły Dariusza Węglowskiego i nauczycieli, którzy pracowali w przeprowadzeniu diagnozy początkowej. Rodzice poinformowani o tych działaniach wyrazili dla nich swoją aprobatę i chęć pomocy i współpracy w realizowanych zadaniach.

Po wypełnieniu wszystkich zadań – szczegółowo opisanych na stronie internetowej szkoły, okazało się, że uczniowie zaczęli przywiązywać większą uwagę do swojego zdrowia, spożywania większej ilości owoców i warzyw. Zrozumieli, że słodycze nie są zdrowe dla organizmu. Poznali najważniejsze zasady żywienia w oparciu o piramidę żywieniową. Nauczyli się odróżniać zdrową żywność od małowartościowego posiłku. Nauczyciele uznali, że realizacja projektu przyczyniła się do większego zainteresowania grona pedagogicznego wokół zagadnień zdrowego odżywiania.

SKMBT C35318100309130 Certyfikat Małopolskiego Kuratora Oświaty dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej

W trakcie realizacji projektu wytworzyła się zdrowa rywalizacja wśród poszczególnych klas. Uczniowie z zainteresowaniem śledzili wyniki konkursów i mobilizowali swoich kolegów i koleżanki do udziału w nich. W tych zadaniach  wspomagali  ich wychowawcy klas.
Nowy rok szkolny to kolejne miesiące wyzwań w organizowaniu zajęć, konkursów i wystaw o zdrowej żywności. Bardzo ważnym zadaniem jest popularyzacja picia wody oraz dbanie o aktywność fizyczną w postaci, organizacji rajdów, wycieczek, zabaw na świeżym powietrzu. W realizację programu włączyła się cała społeczność szkolna, bardzo pomogli rodzice, pracownicy szkoły i służby zdrowia.