Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała 3 grudnia br. certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.  Tym samym została włączona do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Droga do  sukcesu nie była prosta. Warunki ubiegania się o ten certyfikat są rygorystycznie kontrolowane przez właściwe organy  Komisji Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów szkoły jak i grona pedagogicznego. Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób przez komisję. Dokonuje ona analizy obszarów działań, w których koordynator projektu zobowiązany jest przeprowadzić raport auto-ewaluacji. Dzięki wytężonej  pracy całego zespołu ds. oświaty zdrowotnej i oczywiście społeczności uczniowskiej udało się osiągnąć sukces, co nas niezwykle cieszy, ale i motywuje do dalszych działań. 

Certyfikat dał społeczności szkolnej dużą dawkę pozytywnej energii do samorozwoju i pracy na rzecz szkoły oraz środowiska lokalnego w zakresie budowania postaw służących zdrowiu. W wyniku realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie podejmowane są wśród uczniów szkoły liczne inicjatywy z zakresu promocji zdrowego stylu życia, które wpisały się już na stałe w działalność placówki. Mocną stroną szkoły jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz zdrowia nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. Najważniejszym zadaniem Szkoły Promującej Zdrowie  jest budowanie świadomości dbania o własne zdrowie i współodpowiedzialności za zdrowie najbliższych. Podejmowane działania z pewnością zaprocentują w przyszłości. Rodzice coraz częściej zauważają potrzebę edukacji dzieci w zakresie zdrowia, biorąc udział w różnorodnych akcjach związanych z jego poszanowaniem. Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym umożliwia dotarcie z profilaktyką do szerokiej grupy społeczności nie tylko uczniowskiej.

certyfikatPSPnr1 Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

Uzyskanie certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” to wielki zaszczyt dla szkoły ale jednocześnie zobowiązanie do tworzenia warunków, które sprzyjają dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej. To również zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego oraz innych ludzi, a także do tworzenia zdrowego środowiska.  Posiadanie certyfikatu sprzyja rozwojowi szkoły, motywuje do pracy, zachęca przyszłych uczniów do wyboru placówki, która dba o zdrowie ucznia i dobry klimat w szkole.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierali szkołę w ostatnich latach podczas intensywnej pracy w projekcie,  w stałym jej rozwoju i doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

 PSP 1 DT Jedynka 3D Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1