To już ćwierć wieku odkąd w Dąbrowie Tarnowskiej działa Związek Dąbrowiaków. Jubileusz 25-lecia istnienia stowarzyszenia miał miejsce 24 kwietnia br. Z tej okazji w Hotelu Cristal Park odbyła się uroczystość, w której uczestniczyli członkowie Związku oraz zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczął Prezes Związku Dąbrowiaków Andrzej Drzazga, który powitał wszystkich obecnych. Następnie głos zabrał Włodzimierz Piasecki krótko przedstawiając historię powstania tej pozarządowej organizacji. Przypomniał rolę, jaką odegrał w jej działalności zmarły 13 września 2016 roku Ś.P. Mieczysław Siudziński będący jej prezesem, aż do śmierci. Podsumował, także dotychczasowe działania Związku, i co udało się zrobić przez ćwierć wieku dla Dąbrowy, bowiem działalność stowarzyszenia to nie tylko coroczna kwesta na renowację historycznych pomników na cmentarzu parafialnym prowadzona w Dzień Wszystkich Świętych. Minutą ciszy uczczono również pamięć zamarłych członków Związku Dąbrowiaków.Po tej szczególnej chwili zadumy głos zabrał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. W imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego złożył gratulacje i serdeczne podziękowania za działalność na rzecz „małej Ojczyzny” oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę zabytków i dóbr kultury. Jak zaznaczył dzięki członkom Związku Dąbrowiaków, ich ogromnemu zaangażowaniu, kwestom organizowanym nieprzerwanie od 1993 roku, na cmentarzu parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej odnowiono wiele ponad stuletnich pomników nagrobnych,. Starosta wspomniał także, że „Dąbrowiacy” swoimi działaniami przyczyniają się do zachowania w pamięci osób związanych z tym regionem. Życzył wszystkim członkom Związku Dąbrowiaków dużo zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i zawodowym, jak też wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych zamierzeń, po czym złożył na ręce prezesa Andrzeja Drzazgi list gratulacyjny.

DSCN2409 Ćwierć wieku działalności Związku Dąbrowiaków

DSCN2435 Ćwierć wieku działalności Związku Dąbrowiaków

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski również przekazał członkom Związku Dąbrowiaków serdeczne gratulacje. Zrobił to mówiąc, że przez ćwierć wieku istnienia stowarzyszenia bardzo mocno zaznaczyło swą obecność i działalność w mieście stanowiąc ważną część tutejszego społeczeństwa obywatelskiego. Nawiązał do upamiętniania ważnych dla tutejszej historii osób i odnawiania pomników. Podkreślił, że działania te przyczyniają się do utrwalania pozytywnych wzorców współżycia społecznego i współpracy pomiędzy mieszkańcami. Podziękował wszystkim zaangażowanym w działalność Związku Dąbrowiaków. Wspominająć Ś.P. Mieczysława Siudzińskiego wyraził ubolewanie, że nie doczekał się pięknego Jubileuszu stowarzyszenia, które zawsze napawało go dumą. Wręczając list gratulacyjny złożył wszystkim członkom Związku i jego sympatykom życzenia pomyślności i entuzjazmu na przyszłość.

DSCN2412 Ćwierć wieku działalności Związku Dąbrowiaków

Głos zabrał również Prezes Towarzystwa Przyjaciół Żabna Zygmunt Zając składając Dąbrowiakom najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz realizacji planów z okazji Jubileuszu.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy wspólnie odśpiewali „100 lat” oraz wznieśli toast za dotychczasową działalność Związku Dąbrowiaków i jego owocną przyszłość. Spotkanie zakończył poczęstunek i okolicznościowy tort.

Wykorzystano tekst i zdjęcia Anny Hudyki.