Jesienią ubiegłego roku oddano do użytku obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej, która „wyprowadziła” ruch tranzytowy poza centrum naszego miasta. Tym samym został spełniony jeden z głównych warunków umożliwiających długo oczekiwany przez mieszkańców remont dąbrowskiego rynku.
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zgłosił to przedsięwzięcie (pn. Przywrócenie witalności przestrzeni publicznej Rynku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej) do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Oczekując na rozstrzygnięcie tego naboru pragniemy zapytać mieszkańców o ich sugestie i propozycje, dotyczące przyszłego wyglądu i funkcjonalności dąbrowskich plant.

Przypominamy, że dla dąbrowskiego rynku opracowano ponad 10 lat temu projekt zagospodarowania, przewidujący m.in. utwardzenie znacznej jego części płytami kamiennymi i kostką imitującą stary bruk, budowę kawiarni w kształcie małej rotundy z parasolami, gdzie będzie można przysiąść, odpocząć i wypić kawę. Uwzględniając historyczną funkcję rynku przewidziano rzeźby z mosiądzu przedstawiające ludzi stojących przy studni, nabierających wodę i gawędzących, fontannę z “nosiwodą” oraz zaprzęg konny z wozem pełnym kwiatów. Dla przesłonięcia widoku zielonego bloku mieszkalnego, który architektonicznie raczej nie pasuje do zabudowy historycznej, zaplanowano lokalizację zadaszonego wejścia na rynek, które również może pełnić rolę sceny w czasie imprez okolicznościowych oraz stragany do sprzedaży pamiątek.

Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 1 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki?W 2009 roku ten sposób zagospodarowania rynku „wygrał” w ankiecie organizowanej przez gminę z wariantem drugim, wprowadzającym tylko nieznaczne zmiany do stanu istniejącego, z zachowaniem obszaru trawnika z żywopłotem. Ta wersja zakładała w zasadzie przeprowadzenie kosmetyki stanu istniejącego, z utrzymaniem charakteru plant a nie „historycznego” rynku miejskiego.

Od czasu opracowania projektu upłynęło już wiele lat, zmieniły się oczekiwania mieszkańców, potrzeby i wymagania dotyczące przestrzeni ogólnodostępnych. Wzrosła też świadomość dotycząca maksymalizacji przestrzeni zielonych w miastach.
Dlatego też Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przypomina proponowane wówczas warianty zagospodarowania, zwracając się równocześnie z prośbą o sugestie mieszkańców oraz propozycje nowych rozwiązań projektowo – urbanistycznych modernizacji Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej.
Załączmy również stare zdjęcia obrazujące wygląd rynku przed wojną jako otwartego placu targowego, na którym tętniło życie mieszkańców miasta i okolicznej ludności.

Wydaje się, że na nowym rynku oprócz kawiarni powinno się też znaleźć miejsce na stanicę  rowerową umożliwiającą odpoczynek rowerzystów i spożywania posiłków, parkowanie rowerów w centrum miasta oraz obsługi potencjalnych turystów. Stanicę można by funkcjonalnie połączyć z kawiarenką internetową i biurem turystycznym powiśla dąbrowskiego. Pod dyskusję mieszkańców poddajemy propozycję zastąpienia projektowanej fontanny „woziwoda” (z wiadrami) na przestrzenną fontannę płaską z kaskadowo włączanymi strumieniami wody. W sezonie zimowym taka przestrzeń mogłaby być adaptowana na „tymczasowe” lodowisko.

Liczymy na Państwa inwencję i pomysły, aby Rynek miejski stał się ponownie centrum spotkań towarzyskich szerokiego spektrum mieszkańców i turystów, zapewniając jednocześnie ożywienie centrum miasta.
Mile widziane są nie tylko opisy „rynku marzeń” ale też szkice, rysunki czy też propozycje „dobrych praktyk” z innych miast – których zastosowanie polecacie Państwo u nas. W takim przypadku prosimy o przesłanie Waszych pomysłów na adres dabrowskirynek@gmail.com  .

Oczekujemy na Państwa propozycje do końca marca br.


 

Jestem za wyborem jednego z poniższych wariantów
modernizacji Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej:

loading Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Loading ...


WARIANT 1

Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki?

Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 1 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 9 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 8 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 7 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 6 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 5 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 4 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 3 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 1 2 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki?


WARIANT 2

Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 8 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 7 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 6 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 5 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 4 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 3 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 2 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Modernizacja Rynku w Dąbrowie Tarnowskiej WARIANT 2 1 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki?


PRZEDWOJENNE ZDJĘCIA DĄBROWSKIEGO RYNKU

Pict011 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict0101 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict091 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict081 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict071 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict061 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict051 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict041 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict031 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki? Pict021 Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki?


CIEKAWOSTKA:

Zdjęcie dąbrowskiego Rynku z czasów II Wojny Światowej, kiedy to Niemcy nakazali zerwanie bruku z powierzchni rynku i zasadzenie ziemniaków.

Ziemniaki na dąbrowskim Rynku IIWW Czas na nowy dąbrowski rynek  ale jaki?