Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska od blisko 3 lat ma uchwalony nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Morzychna. Chodzi tu o teren byłego lądowiska i grunty sąsiednie planowane pod inwestycje. Pod koniec 2011 roku Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, podjął starania o zakwalifikowanie tego obszaru jako podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Kontakty samorządu z KPT były od początku bardzo merytoryczne i życzliwe. Gmina spotkała się z profesjonalną pomocą tej instytucji. Ostatnio Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna została powiększona o ponad 90 ha w tym ponad 15 ha to tereny w miejscowości Morzychna – gmina Dąbrowa Tarnowska. Stało się to na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2012 r. Przepis ten wejdzie w życie 31 stycznia 2013 r.

Ma to bardzo ważne znaczenie dla podniesienia konkurencyjności tego terenu na rynku inwestorskim. Przyszli inwestorzy będą mogli skorzystać ze zwolnień podatkowych, zależnych od poziomu zainwestowania i zatrudnienia określonej liczby osób.
Są też inne istotne czynniki podnoszące atrakcyjność tego terenu a mianowicie; około 15 km odległość od węzła autostradowego Tarnów – Północ na A 4, która jeszcze zmniejszy się po wybudowaniu obwodnicy Dąbrowy, w listopadzie 2013 roku, samorząd gminny odda kanalizację sanitarną dochodzącą do granicy strefy, dobry dostęp do magistrali wodociągowej, gazowej i linii energetycznych, położenie w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 975. Cały obszar 15 ha jest scalony i stanowi własność samorządu Gminy Żabno, który deklaruje chęć sprzedaży bądź wydzierżawienia go inwestorom. Teren ma uregulowany stan prawny i aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, umożliwiający lokowanie zakładów produkcyjnych i usługowych.
Zainteresowanych inwestorów zapraszamy do bliższych kontaktów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej (Referat Planowania Przestrzennego i Architektury) tel. 14 642 27 75 w. 120. lub bezpośrednio z Burmistrzem.

Profesjonalną obsługę inwestora zapewnia Krakowski Park Technologiczny 
Kraków Al. Jana Pawła II 41 L,
tel. 12 640 19 40 fax 12 640 19 45,
adres mailowy; biuro@sse. krakow. pl

W przyszłości istnieje możliwość powiększenia obszaru strefy.

Samorząd gminny składa podziękowanie Pani Wiesławie Kornaś-Kita Prezesowi KPT oraz Panu Marcinowi Nalepa za bardzo życzliwe i profesjonalne kontakty, które doprowadziły do wpisania naszych terenów inwestycyjnych do obszaru Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

DABROWSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA www Dąbrowa będzie mieć specjalną strefę ekonomiczną