W czwartek 12 czerwca br. na V Kongresie Regionów w Świdnicy miało miejsce wręczenie nagród w rankingach Związku Powiatów Polskich. Zarówno w Rankingu Gmin i Powiatów 2013 jak i w Rankingu Energii Odnawialnej Gmina Dąbrowa Tarnowska znalazła się w ścisłym finale w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
W pierwszym z wymienionych rankingów Dąbrowa Tarnowska zajęła V miejsce, a w ogólnopolskim rankingu w zakresie energii odnawialnej okazała się niekwestionowanym liderem. Dąbrowa Tarnowska wypadła najlepiej w klasyfikacji gmin pod względem wykorzystania różnych rodzajów energii odnawialnej dzięki dużemu udziałowi energii słonecznej w swoim profilu energetycznym zdobywając po raz kolejny I miejsce. W imieniu Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka statuetki i okolicznościowe dyplomy odbierał Krzysztof Orwat Kierownik Referatu Promocji Kultury i Informatyzacji. Na kongresie obecny był także Marcin Kądzielawa z tego samego referatu. 
Kongres Regionów, który co roku odbywa się w Świdnicy jest największym w Polsce spotkaniem samorządowców, ludzi nauki, biznesu i przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju. Przedstawiciele władz lokalnych omawiają wówczas najistotniejsze kwestie funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów bierze udział blisko 2 tys. samorządowców z całej Polski.
W trakcie trzech dni kongresowych odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych, podczas których poruszane są kwestie dotyczące
 długoterminowych strategii działania jednostek samorządu terytorialnego, finansowania inwestycji czy roli zagranicznych inwestorów i rodzimych przedsiębiorców oraz ich wpływu na funkcjonowanie regionów.
W tym roku gościem honorowym Kongresu Regionów był były burmistrz Nowego Jorku Rudolph W. Giuliani. Opowiadał o wyzwaniach, z którymi musiał zmierzyć się sprawując swój Urząd, spośród których największym były zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 r. Wśród cech, którymi powinni wykazać się samorządowcy wymieniał decyzyjność i elastyczność i brak oszczędności w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

%foto UMDT  %foto UMDT

%foto UMDT  %foto UMDT