Samorządy gminne Dąbrowy Tarnowskiej i Żabna od kilku lat wstępnie deklarowały współpracę w tworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej. Taka strefa jest możliwa do utworzenia w miejscowości Morzychna gm. Dąbrowa Tarnowska, na gruntach leżących bezpośrednio przy granicy administracyjnej gmin Dąbrowa Tarnowska i Żabno. Obecnie tereny te o pow. ok. 30 ha należą administracyjnie do gm. Dąbrowa Tarnowska i jest to obszar m.in. nieczynnego lądowiska.
Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej ponad rok temu, uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym wyznaczono tereny pod działalność produkcyjno- usługową, drogi lokalne i drogi wewnętrzne. Za utworzeniem w tym miejscu Strefy Aktywności Gospodarczej przemawia wiele argumentów a wśród nich; bezpośredni dojazd z drogi wojewódzkiej nr 975, bliskość drogi krajowej nr 73 Kielce – Tarnów, która w 2012 roku zostanie połączona z autostradą A4 na węźle Krzyż, w przyszłości w odległości około 1,5 km od strefy będzie przebiegać obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w granicach strefy są linie energetyczne i gazowe o dużych parametrach technicznych, do granicy strefy dochodzi magistrala wodociągowa Sieradza – Dąbrowa Tarnowska. Bardzo ważnym argumentem jest wysoka stopa bezrobocia w obu gminach i potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy.