Trwające w dniach 22-23 lipca br. w Tarnowie Forum Gospodarcze Polonii Świata zgromadziło w Teatrze im. L. Solskiego około 130 gości z 23 krajów. Dąbrowę Tarnowską i powiat dąbrowski reprezentowali Burmistrz Krzysztof Kaczmarski i Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz lokalni przedsiębiorcy Jan Kowal (SĘKPOL) i Andrzej Pikul (D’accord). Impreza ta była okazją do nawiązania bezpośrednich, międzynarodowych kontaktów biznesowych. Uczestnicy forum rozmawiali m.in. o instrumentach wsparcia dla Polonii, współpracy gospodarczej samorządów RP z Polonią oraz polonijnych programach i projektach dla przedsiębiorstw. Aby w przyszłości ułatwić tego rodzaju kontakty, podpisano porozumienie o współpracy między Polską Izbą Przemysłowo – Handlową a Polish American Builders Association.
Po zakończeniu tarnowskiej części forum, w niedzielę 24 lipca br., blisko 50 uczestników forum gościło na Powiślu Dąbrowskim, gdzie zwiedzili ciekawe zabytki i warte zobaczenia miejsca.

Podczas spotkania w Tarnowie Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zaprezentował atuty Specjalnej Strefę Ekonomiczną Dąbrowy Tarnowskiej w Morzychnie, która jest jedną z podstref Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny. Zapraszam do skorzystania z oferty Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gminy Dąbrowa Tarnowska. Na terenie gminy możemy poszczycić się licznymi przykładami dobrych praktyk inwestycyjnych i biznesowych oraz doskonałego wykorzystania możliwości stworzonych przez fundusze europejskie. – mówił burmistrz.

Omówienie szerokiego zagadnienia przedsiębiorczości na terenie powiatu dąbrowskiego należało do Starosty Dąbrowskiego Tadeusza Kwiatkowskiego. Przedstawił je w następujący sposób:Na terenie powiatu działalność gospodarczą prowadzi około 3 tysięcy firm. 77,6 % działających firm to osoby fizyczne. Następnie spółki cywilne (5,2%) oraz stowarzyszenia, organizacje, fundacje (4,6%). Podstawowe sektory gospodarki to rolnictwo, przemysł z budownictwem oraz usługi. Dominującym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej są usługi. W powiecie, z powodzeniem, prowadzą działalność duże firmy, bardzo dobrze prosperujące, m.in.: ZBUD Sp. z o.o., SĘKPOL, D’accord, BED LUX, TARSMAK, POLONAISE, Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw – TRACZ, Grupa Producentów Rolnych Pieczarka Galicyjska Sp. z o.o., Przetwórstwo Owocowo – Warzywne VITKANEX, Piekarnia & Cukiernia SOKOŁOWSKI.

Dąbrowscy samorządowcy oraz przedsiębiorcy naszego powiatu wzięli również udział w dyskusji panelowej, podczas której przedstawili nasz region jako miejsce przyjazne inwestycjom i gotowe na nowe pomysły prorozwojowe. Zapewnili również, że lokalne władze chętnie widzą lokowanie zakładów produkcyjnych i usługowych w Morzychnie.

Spora grupa polonijnych przedsiębiorców spędziła niedzielę na Powiślu Dąbrowskim zwiedzając Ośrodek Spotkania Kultura (dawna synagoga), Muzeum Drogownictwa w Szczucinie oraz Zalipie, znane w świecie jako „Malowana Wieś”.

Polonia zagościła także w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, gdzie mogła jeszcze lepiej zapoznać się również z ofertą lokalnych przedsiębiorstw, a także skosztować regionalnych oraz tradycyjnych potraw i produktów spożywczych tj. grądzkie blachorze, strojcowskie zawijoki, zolipskie pirogi, tradycyjna zupa smęgorzowska, a także chleb żytni gruszowski i wielu różnych wyrobów piekarniczych. Było to również okazja do spacerów i zwiedzenia malowniczo położonego breńskiego zespołu dworsko-parkowego.

Regionalne przysmaki zostały przygotowane m.in. przez: Koło Gospodyń Wiejskich w Strojcowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Grądach, Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów, Dom Malarek w Zalipiu oraz Piekarnię-Ciastkarnię „Sokołowski”. Piekarnia „Sokołowski” specjalnie na tę okazję oprócz pieczywa przygotowała ciasteczka z herbem powiatu dąbrowskiego, będące pamiątką dla gości z Polonii.

Szczegółowy program forum można zobaczyć na stronie: http://www.tarnow.pl/Biznes/Forum-Gospodarcze-Polonii-Swiata