We wtorek, 10 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja pn. „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”. W wydarzeniu udział wzięła Marta Malec-Lech z zarządu województwa. Podczas konferencji zostali  uhonorowani laureaci dwóch wojewódzkich konkursów: Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy moc pomagania oraz Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy, to konkurs na najlepsze działania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W drugim konkursie Gmina Dąbrowa Tarnowska uzyskała wyróżnienie za działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny (MOPSiWR). Podczas uroczystości nasze miasto reprezentowali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor MOPSiWR Katarzyna Hałun oraz pracownicy MOPSiWR Edyta Węc i Mateusz Ryczek.

Cała konferencja była dedykowana kadrze systemu pomocy i integracji społecznej z terenu województwa małopolskiego, organizacjom i instytucjom zaangażowanym w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w szczególności: członkom Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, przedstawicielom jednostek pomocy społecznej – powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i przedstawicielom organizacji pozarządowych podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

DSC 5334 Dąbrowa Tarnowska wyróżniona w wojewódzkim konkursie Małopolski Samorząd   Przeciw Przemocy

DSC 5432 Dąbrowa Tarnowska wyróżniona w wojewódzkim konkursie Małopolski Samorząd   Przeciw Przemocy

Wydarzenie było okazją do podjęcia dyskusji w zakresie wdrażania nowych rozwiązań mających na celu wzbogacenie możliwości wsparcia osób i rodzin, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych stanowiących odpowiedź na wyzwanie kreowania systemu wsparcia odpowiadającego na aktualne potrzeby. W trakcie spotkania, w którym wzięli udział przedstawiciele szeroko rozumianego sektora pomocowego, poruszone zostały zagadnienia związane z nowym wyzwaniem, jakim jest tworzenie centrum usług społecznych, ale także tematy dotyczące problematyki przemocy wobec dziecka oraz innych sytuacji kryzysowych.

DSC 5353 Dąbrowa Tarnowska wyróżniona w wojewódzkim konkursie Małopolski Samorząd   Przeciw Przemocy

Wykorzystano materiały i zdjęcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl