11 listopada w stolicy Powiatu Dąbrowskiego obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się zbiórką delegacji oraz pocztów sztandarowych przed budynkiem starostwa powiatowego. Następnie ulicami miasta przeszła uroczysta defilada prowadzona przez Orkiestrę Dętą przy Dąbrowskim Domu Kultury, Kompanię Honorową Strażaków Powiatu Dąbrowskiego oraz dąbrowskich strzelców, która udała się do parafialnej świątyni pw. NMP Szkaplerznej. W pochodzie oraz uroczystościach licznie uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy organizacji zawodowych, poczty sztandarowe kombatantów, instytucji państwowych, szkół, jednostek OSP, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Powiśla.

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Ksiądz Prałat Stanisław Cyran. Proboszcz Dąbrowskiej Parafii w swojej homilii odniósł się do wydarzeń sprzed 104 lat, które przywróciły naszą ojczyznę na mapę Europy po 123 latach niebytu. Przywołał z wdzięcznością też bohaterów tej wyboistej niełatwej drogi ku wolności oraz zwrócił uwagę na to, że w tym wyjątkowym dniu myślimy też o polskim dziś, o teraźniejszości i pytamy czego Polska dzisiaj od nas potrzebuje abyśmy mogli żyć godnie i bezpiecznie, aby ojczyzna nasza rosła w siłę i bezpieczeństwo. Kazanie w oparciu o Pismo Święte w dużej mierze poświęcone było zmianie języka jaki teraz dominuje w każdej dziedzinie życia oraz wadze i mocy słowa.

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzeni przemaszerowali do Parku Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie na Placu Walczących o Niepodległą Polskę pod Pomnikiem Poległych Synów Miasta Dąbrowy w latach wojny 1914-1918 i 1920 odbyły się dalsze uroczystości.

Tą część uroczystości patriotycznych rozpoczęło wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób dołączyliśmy do akcji „Niepodległa do hymnu”, której celem było zachęcenie wszystkich do wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, który powitał zaproszonych gości i licznie zgromadzonych mieszkańców. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Głos zabrali również Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski i Senator RP Kazimierz Wiatr. Okolicznościowe adresy wpłynęły od Pani Anny Pieczarki – Poseł na Sejm RP, Pani Urszuli Augustyn – Poseł na Sejm RP, Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza – Posła na Sejm RP, Pana Kazimierza Koprowskiego – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W trakcie uroczystości odbyła się również przysięga nowych strzelców, którzy wstąpili w szeregi dąbrowskiej Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Gen. Mariana Kukiela. Komendant Główny Związku Strzeleckiego STRZELEC Józefa Piłsudskiego starszy inspektor Marek Matuła przyznał członkom jednostki odznaczenia oraz awanse na kolejne stopnie strzeleckie.

Następnie delegacje oraz goście przystąpili do symbolicznego złożenia wiązanek kwiatów oraz zniczy przy pomniku.

Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.

Część patriotyczną uroczystości poprowadził Rafał Szydłowski Wiceprezes Zarządu PTG „Sokół – Świat Pracy”.

Wieńce, wiązanki i znicze złożyli:

 • Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski
 • Senator RP Kazimierz Wiatr
 • delegacja samorządu powiatowego na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Martą Chrabąszcz i Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem oraz samorządu gminnego na czele z Burmistrzem Krzysztofem Kaczmarskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Mendysem
 • w imieniu Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca i Koła Parlamentarnego Porozumienia Jarosława Gowina kwiaty złożył Karol Mikos
 • w imieniu Wojewody Małopolskiego wiązankę złożył Bogusław Kania Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie
 • porucznik Tomasz Borecki – 113 Batalion Lekkiej Piechoty w Tarnowie
 • starszy chorąży Mirosław Augustyn przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tarnowie
 • porucznik Karolina Chmura – Kierownik Grupy Operacyjno – Śledczej Placówki Straży Granicznej w Tarnowie
 • major Marcin Smalarz – przedstawiciel Zakładu Karnego w Tarnowie
 • Przedstawiciel Rodzin Katyńskich Mieczysław Śliski
 • Stowarzyszenie “Niezależni Ziemi Dąbrowskiej”
 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Drużyna Orląt z Lubasza
 • Jednostka Strzelecka JS 2083 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Komendant Główny Związku Strzeleckiego STRZELEC
 • Drużyna Orląt z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelazówce
 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • w imieniu Samorządu Gminy Gręboszów – Zdzisław Kogut Zastępca Wójta,
 • delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Oddziału Powiatowego Związku OSP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej
 • delegacja Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
 • delegacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Stowarzyszenie Patriotyczne “Wspólnota Powiśla” z Dąbrowy Tarnowskiej
 • Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół im. W. Reymonta w Brniu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
 • Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
 • Zarząd Powiatowy PSL
 • Urząd Gminy w Radgoszczy
 • Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Zespół Szkół im. K. K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Grupa Motocyklowa POWIŚLE z Dąbrowy Tarnowskiej
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Centrum Polonii – Ośrodek Kultury,Turystyki i Rekreacji w Brniu
 • Związek Dąbrowiaków
 • Akcja Katolicka
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Żelazówki

11 listopadowe obchody tradycyjnie uświetniły liczne poczty sztandarowe:

 • poczet sztandarowy z flagą narodową wystawiony przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego,
 • poczet sztandarowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 • poczet sztandarowy Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie,
 • poczet sztandarowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelazówce,
 • poczet sztandarowy Drużyny Orląt przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelazówce,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim,
 • poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej,
 • poczet sztandarowy OSP w Żelazówce,
 • poczet sztandarowy OSP w Laskówce Chorąskiej,
 • poczet sztandarowy OSP Dąbrowa Tarnowska,
 • poczet sztandarowy OSP w Gruszowie Wielkim,
 • poczet sztandarowy OSP w Smęgorzowie,
 • poczet sztandarowy Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Generała Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • poczet sztandarowy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska,
 • poczet sztandarowy Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbrowie Tarnowskiej.

001 DSC 0251 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 002 DSC 0253 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 003 DSC 0259 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 004 DSC 0261 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 005 DSC 0264 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 006 DSC 0265 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 007 DSC 0267 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 008 DSC 0268 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 009 DSC 0269 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 010 DSC 0270 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 011 DSC 0271 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 012 DSC 0272 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 013 DSC 0273 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 014 DSC 0274 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 015 DSC 0275 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 016 DSC 0276 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 017 DSC 0277 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 018 DSC 0280 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 019 DSC 0284 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 020 DSC 0285 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 021 DSC 0286 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 022 DSC 0288 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 023 DSC 0289 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 024 DSC 0291 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 025 DSC 0292 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 026 DSC 0293 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 027 DSC 0295 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 028 DSC 0298 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 029 DSC 0299 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 030 DSC 0303 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 031 DSC 0310 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 032 DSC 0313 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 033 DSC 0314 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 034 DSC 0316 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 035 DSC 0317 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 036 DSC 0318 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 037 DSC 0322 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 038 DSC 0325 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 039 DSC 0328 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 040 DSC 0329 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 041 DSC 0331 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 042 DSC 0332 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 043 DSC 0333 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 044 DSC 0334 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 045 DSC 0335 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 046 DSC 0336 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 047 DSC 0338 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 048 DSC 0342 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 049 DSC 0344 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 050 DSC 0346 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 051 DSC 0352 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 052 DSC 0355 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 053 DSC 0358 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 054 DSC 0365 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 055 DSC 0369 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 056 DSC 0370 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 057 DSC 0371 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 058 DSC 0372 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 059 DSC 0373 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 060 DSC 0374 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 061 DSC 0375 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 062 DSC 0376 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 063 DSC 0377 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 064 DSC 0378 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 065 DSC 0379 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 066 DSC 0382 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 067 DSC 0394 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 068 DSC 0396 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 069 DSC 0397 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 070 DSC 0398 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 071 DSC 0399 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 072 DSC 0400 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 073 DSC 0401 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 074 DSC 0402 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 075 DSC 0404 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 076 DSC 0407 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 077 DSC 0411 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 078 DSC 0412 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 079 DSC 0413 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 080 DSC 0414 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 081 DSC 0415 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 082 DSC 0424 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 083 DSC 0425 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 084 DSC 0427 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 085 DSC 0432 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 086 DSC 0434 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 087 DSC 0436 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 088 DSC 0438 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 089 DSC 0439 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 090 DSC 0440 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 091 DSC 0442 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 092 DSC 0443 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 093 DSC 0445 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 094 DSC 0447 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 095 DSC 0449 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 096 DSC 0451 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 097 DSC 0454 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 098 DSC 0458 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 099 DSC 0464 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 100 DSC 0467 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 101 DSC 0479 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 102 DSC 0480 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 103 DSC 0481 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 104 DSC 0484 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 105 DSC 0485 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 106 DSC 0486 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 107 DSC 0487 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 108 DSC 0488 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 109 DSC 0489 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 110 DSC 0491 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 111 DSC 0492 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 112 DSC 0494 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 113 DSC 0496 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 114 DSC 0498 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 115 DSC 0499 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 116 DSC 0507 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 117 DSC 0508 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 118 DSC 0510 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 119 DSC 0512 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 120 DSC 0514 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 121 DSC 0516 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 122 DSC 0519 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 123 DSC 0520 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 124 DSC 0523 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 125 DSC 0525 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 126 DSC 0527 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 127 DSC 0529 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 128 DSC 0532 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 129 DSC 0534 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 130 DSC 0539 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 131 DSC 0540 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 132 DSC 0544 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 133 DSC 0546 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 134 DSC 0549 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 135 DSC 0551 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 136 DSC 0553 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 137 DSC 0558 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 138 DSC 0560 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 139 DSC 0562 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 140 DSC 0563 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 141 DSC 0564 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 142 DSC 0566 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 143 DSC 0568 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 144 DSC 0573 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 145 DSC 0574 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 146 DSC 0575 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 147 DSC 0580 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 148 DSC 0581 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 149 DSC 0582 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 150 DSC 0584 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 151 DSC 0585 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 152 DSC 0588 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę 153 DSC 0604 Dąbrowa uczciła 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę