W ubiegłym tygodniu słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury wzięli udział w corocznym spotkaniu przedświątecznym w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Mimo braku śniegu, w nastój wigilijno-bożonarodzeniowy wprowadzili zebranych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, którzy pod kierunkiem nauczycieli Anny Piotrowskiej i ks. Jacka Janiczka przygotowali i przedstawili montaż słowno – muzyczny pt. „Ktoś puka do drzwi naszych…”. Zaprezentowany przez nich program, poprzez refleksyjne teksty księdza Jana Twardowskiego przeplatane pięknymi kolędami Zbigniewa Preisnera, stworzył świąteczną atmosferę wieczoru, którego finałem było wspólne śpiewanie kolęd.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście : Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor Powiatowego Biura Pracy Stanisław Początek, Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury  Paweł Chojnowski, Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu  Grzegorz Olearczyk, Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  Krzysztof Krakowski.