16 marca 2023 r., w imieniu Gminy Dąbrowa Tarnowska Zastępca Burmistrza Pan Stanisław Ryczek zawarł umowę z Panem Dariuszem Bilskim prowadzącym działalność gospodarczą pn.: Firma Ogólnobudowlana „BIL – BUD”, na zadanie pn.: „Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób z niepełnosprawnością ruchową”.

Wartość inwestycji, zgodnie z zawartą umową wynosi 176.557,71 zł, z czego 51.784,70 zł pochodzić będzie z dofinansowania z PFRON.

Zamierzone prace budowlane będą polegać na montażu zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych, wraz z budową chodnika prowadzącego do tego podnośnika, oraz montażem windy schodowej wewnątrz budynku, a także wydzieleniem miejsca na szatnię dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych.

Zakończenie prac planowane jest na 16-06-2023 roku.

IMG 20230316 092455 Dąbrowska „Dwójka” przy ul. Matejki w Dąbrowie Tarnowskiej będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową IMG 20230316 092307 Dąbrowska „Dwójka” przy ul. Matejki w Dąbrowie Tarnowskiej będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową IMG 20230316 092453 Dąbrowska „Dwójka” przy ul. Matejki w Dąbrowie Tarnowskiej będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową