3 marca br. Dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2083 im. gen. Mariana Kukiela zorganizowało Powiatowe Obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem Proboszcza dąbrowskiej Parafii a zarazem Kapelana Jednostki – ks. Stanisława Cyrana. Podczas Mszy Świętej został poświęcony sztandar Jednostki ufundowany przez Społeczności- Mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej oraz Strzelców.
Po Mszy Świętej pododdziały oraz zaproszeni goście przeszli się na plac przed Pomnikiem w Parku Miejskim im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości sierż. ZS Krzysztofa Stalmacha do Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – insp. Marka Matuły. 

Uroczystość wręczenia i oficjalnego przekazania sztandaru Jednostce JS-2083 w im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej poprzedził przegląd pododdziałów oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Rodzice Chrzestni Sztandaru w osobach: Pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP oraz Pani Zofii Stalmach wręczyli sztandar Komendantowi Głównemu, który następnie Komendant Główny przekazał sztandar Dowódcy Jednostki sierż. Tomaszowi Żygule. W czasie uroczystości nastąpiła przysięga na sztandar Jednostki. Następnie został odczytany Rozkaz Komendanta Głównego z awansami na wyższe stopnie strzeleckie.
Po uroczystości zaproszeni goście udali się na poczęstunek w Domu Parafialnym zorganizowanym przez ks. Stanisława Cyrana.

chor. Tomasz Żyguła
Dowódca Jednostki JS-2083

WIĘCEJ ZDJĘĆ W FOTOREPORTAŻU JEDNOSTKI JS-2083
%foto UMDT  %foto UMDT