Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury został beneficjentem 2-letniego projektu pn. ”Dąbrowski Senior Aktywny w Małopolsce”, który będzie realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Na realizację w/w działań UTW otrzyma 48 229 złotych.
Zachęcamy mieszkańców miasta, gminy i powiatu do zapisania się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK i skorzystania z oferty dla seniorów.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 • wykłady z różnych dziedzin nauki: historii ogólnej, historii kościoła, literatury, profilaktyki zdrowia, prawa, filozofii, sztuki,
 • seminaria o różnej tematyce,
 • lektoraty z języka angielskiego i niemieckiego /zakupione zostaną podręczniki/,
 • warsztaty rękodzielnicze – dziewiarstwo,
 • warsztaty wokalne,
 • udział w transmisji spektaklu operowego i baletowego,
 •  wyjazd do teatru i na spektakl operowy do Krakowa i do Kielc,
 • wyjazd studyjny do Częstochowy połączony z warsztatami z tworzenia ozdób z wiórek z drzewa osikowego w Osikowej Dolinie,
 • wyjazd studyjny do Zamościa,
 • ćwiczenia ruchowe z elementami tańca przy muzyce,
 • ćwiczenia na sali gimnastycznej,
 • ćwiczenia w wodzie,
 • spotkania koła dyskusyjnego,
 • organizacja rekreacyjnego spaceru z kijami Nordic Walking historycznymi ścieżkami Powiśla Dąbrowskiego,
 • organizacja I Spartakiady Dąbrowskich Seniorów „Srebrny Liść Dębu”,
 • spotkanie integracyjne na podsumowanie projektu.

Malopolska Dąbrowski Senior Aktywny w Małopolsce  projekt UTW