Uroczystości upamiętniające wydarzenia z 3 maja 1791 roku zorganizowane zostały przez samorząd gminny i powiatowy oraz miejscową parafię. Obchody związane z 231. rocznicą uchwalenia pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji rozpoczęły się przemarszem sprzed Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej do kościoła parafialnego pw. NMP Szkaplerznej. W pochodzie uczestniczyły licznie poczty sztandarowe stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji oraz delegacje zakładów pracy i samorządów. Koncelebrę Mszy Świętej w intencji Ojczyzny sprawowali Ks. Prałat Stanisław Cyran i ks. Sławomir Mrózek. Proboszcz Dąbrowskiej Parafii powitał przybyłe poczty sztandarowe, przedstawicieli lokalnych samorządów, parlamentarzystów oraz przybyłych do świątyni parafian.

W swojej homilii Ks. Prałat odniósł się do trudnych kart z historii naszej Ojczyzny oraz nawoływał, aby naród umiał z tej historii wyciągać należyte wnioski. Podczas Mszy świętej modlono się również za naród ukraiński i wszystkich, którzy cierpią w wyniku rosyjskiej napaści wojennej. Czytania liturgiczne poprowadzili przedstawiciele samorządu gminnego. Po zakończonej Eucharystii obchody kontynuowano na placu przed  Pomnikiem Poległych Ofiar Wojen w Parku Miejskim im. 100 – lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej.

Słowa powitania i podziękowania za przybycie skierował w imieniu organizatorów Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Głos również zabrali przybyli na uroczystoś Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski oraz Senator RP Kazimierz Wiatr. Odczytany został przesłany list okazjonalny od Prezesa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza oraz życzenia z okazji majowego święta od Mera naszego miasta partnerskiego Bałta Sergieja Mazura. Okolicznościowy list przesłał również Prezydent Miasta Tarnowa.

Program artystyczny oraz kotyliony przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystość uświetniła obecność: orkiestry Dąbrowskiego Domu Kultury, Kompanii Honorowej Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostki Strzeleckiej 3059 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego i Jednostki Strzeleckiej 2083 im. Mariana Kukiela oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żelazówka. Prowadzącym uroczystość pod pomnikiem w Parku Miejskim był Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski.

Po części oficjalnej uczestnicy obchodów rocznicowych mogli skosztować żołnierskiej grochówki i bigosu. Organizatorzy dziękują licznie zebranym mieszkańcom i gościom za udział w tej patriotyczno – religijnej uroczystości. Podziękowania kierowane są również do osób i instytucji, które pomogły w organizacji uroczystości.

Szczególnie doceniany jest wkład w uświetnienie uroczystości ze strony delegacji, instytucji lokalnych, szkół, organizacji politycznych i społecznych oraz stowarzyszeń, które wystawiły poczty sztandarowe.

Wieńce i wiązanki złożyli:

 • poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,
 • w imieniu posła na Sejm RP Stanisława Bukowca oraz Koła Parlamentarnego Porozumienie Jarosława Gowina Marek Mosio oraz Karol Mikos,
 • Senator RP Kazimierz Wiatr,
 • delegacja samorządu powiatowego na czele z przewodniczącą Rady Powiatu Marta Chrabąszcz, Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem i Wicestarostą Krzysztofem Brykiem oraz samorządu gminnego na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Mendysem oraz Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofem Kaczmarskim,
 • delegacja w imieniu Radnych Powiatowych PIS z Szefem Klubu Sebastianem Kądzielawą,
 • delegacja Drużyny „Orląt” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelazówce,
 • delegacja Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • delegacja Zarządu Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Stowarzyszenia Niezależni Ziemi Dąbrowskiej,
 • delegacja Klubu PSL,
 • delegacja Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu,
 • delegacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu,
 • delegacja samorządu Gminy Gręboszów,
 • delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie,
 • delegacja Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
 • delegacja Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia w Tarnowie,
 • delegacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • w imieniu Dowódcy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej kpt. Daniel Kumorowski
 • delegacja Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Placówki Straży Granicznej w Tarnowie,
 • delegacja Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • delegacja Grupy Motocyklowej „Powiśle”,
 • Jednostka Strzelecka 2083,
 • delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żelazówka,
 • Drużyna Orląt z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelazówce,
 • Orlęta z Lubasza.

 

DSC 0050 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0055 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0056 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0057 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0058 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0060 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0061 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0062 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0063 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0064 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0065 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0066 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0067 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0068 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0069 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0070 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0071 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0073 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0082 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0085 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0086 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0088 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0089 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0090 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0091 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0092 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0095 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0096 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0098 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0099 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0100 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0104 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0107 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0109 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0110 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0112 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0114 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0116 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0117 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0119 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0122 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0123 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja DSC 0124 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 2353 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0128 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0134 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0137 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0142 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0147 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0150 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0154 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0156 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0162 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0165 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0167 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0169 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0178 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0180 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0184 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0186 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0188 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0189 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0190 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0191 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0192 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0193 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0194 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0195 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0199 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0202 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0204 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0205 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0206 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0207 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0208 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0209 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0210 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0212 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0213 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0215 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0216 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0217 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0218 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0219 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0220 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0222 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0223 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0224 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0227 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0229 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0236 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0238 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0241 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0242 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0243 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0244 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0245 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0247 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0248 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0249 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0252 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0253 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0257 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0259 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0263 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0270 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0274 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0276 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0279 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0280 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0281 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0284 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0287 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0290 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0291 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0294 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0296 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0297 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0298 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0300 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0301 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0303 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0304 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0307 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0308 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0310 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0312 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0315 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0317 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0318 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0321 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0322 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0323 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0325 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0326 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0328 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0329 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0330 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0331 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0334 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0336 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0338 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0340 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0342 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0343 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0345 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0346 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0348 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0349 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0352 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0355 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0359 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0363 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0369 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0375 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 MajaDSC 0386 Dąbrowskie obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja