We wtorek, 11 listopada br. w całym kraju obchodzona była 96 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji, wzorem lat ubiegłych w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się religijno-patriotyczna uroczystość, zorganizowana przez Samorząd Powiatowy oraz Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska przy współpracy z dąbrowską Parafią.
Na powiatowe obchody Święta Niepodległości przybyli: Senator RP Kazimierz Wiatr, Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc, Poseł na Sejm RP Jarosław Gowin, Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, Poseł na Sejm RP Józef Rojek, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Lucyna Malec, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, kierownicy organizacji zawodowych, poczty sztandarowe kombatantów, instytucji państwowych, szkół, Powiatowej Komendy Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, jednostek OSP, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej.
Samorząd Powiatu Dąbrowskiego reprezentowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Robert Pantera. Natomiast Samorząd Gminy Dąbrowa Tarnowska reprezentowali: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Zastępca Burmistrza Marek Minorczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Władysław Knutelski. 

  Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła się zbiórką delegacji i pocztów sztandarowych przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, skąd uczestnicy w pochodzie patriotycznym na czele z orkiestrą dętą z Dąbrowskiego Domu Kultury, przeszli do kościoła p.w. NMP Szkaplerznej, gdzie Proboszcz dąbrowskiej Parafii ks. Prałat Stanisław Cyran wraz z ks. Prałatem Józefem Porembą  odprawił Mszę Św. w intencji Ojczyzny. Podczas mszy Proboszcz ks. Prałat Stanisław Cyran poświęcił sztandar Związku Strzeleckiego JS 3059.

Po mszy św. zebrani wraz z delegacjami samorządów, szkół i organizacji udali się na uroczystą akademię patriotyczną pod Pomnik Poległych w parku miejskim.

11listopada2014 DabrowaTarnowska 1 Dąbrowskie obchody 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę  Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka, okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który w imieniu własnym i Burmistrza złożył serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Powiatu Dąbrowskiego i zaproszonym gościom za uczestnictwo w tej uroczystości. Starosta podziękował także Księdzu Prałatowi Stanisławowi Cyranowi oraz ks. Prałatowi Józefowi Porembie za uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny, delegacjom i pocztom sztandarowym, a także orkiestrze dętej z Dąbrowskiego Domu Kultury za uświetnienie tej ważnej patriotycznej uroczystości.

11listopada2014 DabrowaTarnowska 2 Dąbrowskie obchody 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez PolskęPodczas uroczystości została złożona przysięga przez szeregowych strzelców z Jednostki Strzeleckiej JS 3059 z Dąbrowy Tarnowskiej.

Następnie odbyło się uroczyste złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Poległych przez wszystkie licznie przybyłe delegacje urzędów, instytucji, stowarzyszeń i organizacji.

11listopada2014 DabrowaTarnowska 3 Dąbrowskie obchody 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez PolskęWieńce i wiązanki złożyli:

Poseł na Sejm RP Józef Rojek,
Poseł na Sejm RP Jarosław Gowin,
Poseł na Sejm Michał Wojtkiewicz,
Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn
Senator RP Kazimierz Wiatr
Poseł na Sejm RP Andrzej Sztorc
Delegacja Zarządu Województwa Małopolskiego na czele z Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisławem Sorysem,
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński
Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Lucyna Malec
Delegacja Samorządu Dąbrowskiego na czele ze Starostą Dąbrowskim Tadeuszem Kwiatkowskim i Wicestarostą Robertem Panterą
Delegacja Samorządu Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej Władysławem Knutelskim, Burmistrzem Stanisławem Poczatkiem i Zastępcą Burmistrza Markiem Minorczykiem
Delegacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Biura Powiatowego ARiMR w Dąbrowie Tarnowskiej Delegacja Porozumienie Prawicy Powiśla Dąbrowskiego
Delegacja Zarządu Powiatowego i Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego
Delegacja Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu
Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Rzemieślników i Przedsiębiorców Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Zrzeszenia Przedsiębiorców i Handlowców Powiśla Dąbrowskiego
Delegacja Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej
Delegacja Zarządu Gminnego OSP w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
Delegacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Zarządu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości wraz z kandydatem na burmistrza Panem Wiesławem Krajewskim
Delegacja Rady Powiatu Sojuszu Lewicy Demokratycznej’
Delegacja Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
Delegacja Nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Miejsko Ludowego Klubu Sportowego Dąbrovia
Delegacja Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Jednostki Wspierającej Rodzinę z Dąbrowy Tarnowskiej
Delegacja Zarządu Drogowego
Delegacja V Pułku Strzelców Konnych z Tarnowa
Delegacja Stowarzyszenia Wiedzieć Więcej
Delegacja Stowarzyszenia „Niezależni” Powiat Dąbrowski
Delegacja Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Delegacja dąbrowskich strzelców Jednostka Strzelecka JS 3059

Po złożeniu wiązanek przez poszczególne delegacje, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zaprezentowali program słowno-muzyczny przygotowany przez Annę Kościuk i Agnieszkę Piotrowską-Bukałę.

Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe:

Poczet sztandarowy z flagą narodową wystawiony przez Samorząd Powiatu Dąbrowskiego
Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim
Poczet sztandarowy Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
Poczet sztandarowy OSP w Szarwarku
Poczet sztandarowy PSL Koło w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy OSP w Żelazówce
Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy OSP w Laskówce Chorąskiej
Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej
Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy OSP w Lipinach
Poczet sztandarowy OSP w Gruszowie Wielkim
Poczet sztandarowy MLKS „Dąbrovia”
Poczet sztandarowy OSP w Nieczajnie Górnej
Poczet sztandarowy Nadleśnictwa „Lasy Państwowe” w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu
Poczet sztandarowy Cechu Rzemiosł Różnych w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy OSP Smęgorzów
Poczet sztandarowy OSP Dąbrowa Tarnowska
Poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy NSR Solidarność Koło w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy PSL Smęgorzów
Poczet sztandarowy Armii Krajowej Koło Smęgorzów
Poczet sztandarowy Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Koła Historycznego im. Armii Krajowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
Poczet sztandarowy Związku Strzeleckiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
Poczet sztandarowy Rycerstwa Niepokalanej w Dąbrowie Tarnowskiej,
Poczet sztandarowy Związku Kombatantów RP w Dąbrowie Tarnowskiej

Z okazji Święta Niepodległości na ręce organizatorów adresy okolicznościowe nadesłali: Róża Thun Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi