W dniu dzisiejszym tj. 17 kwietnia 2023 r. odbyły się gminne uroczystości związane z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym roku przypadała 83. rocznica wydarzenia.

Zbrodnia katyńska to egzekucja ponad 21 tysięcy polskich obywateli, którzy uznani zostali za „wrogów władzy sowieckiej”. Do każdego jeńca oddano strzał w tył głowy. Rozstrzelania ofiar dokonała policja polityczna NKWD. Ofiarami tej zbrodni byli m.in.: oficerowie, naukowcy, lekarze, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, czyli inteligencja narodu polskiego, która traktowana była przez oprawców, jako zagrożenie. Naród Polski nigdy się z tym nie pogodził, pielęgnował pamięć i żądał prawdy o zbrodni katyńskiej.

Taką postawę prezentowali również mieszkańcy naszego powiatu. Jej przejawem było ufundowanie z inicjatywy rodzin poległych, urzędu gminy i mieszkańców miasta tablicy poświęconej mieszkańcom powiatu dąbrowskiego zamordowanym w 1940 r. To wydarzenie miało miejsce 28 lat temu. Wśród tysięcy ofiar tej bestialskiej zbrodni są mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego, którzy byli więzieni w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Zginęli wtedy: ppor. Jan Brożek, kpt. Stanisław Juras, por. Stanisław Leszek Szpak, mjr Marcin Borek, por. Stanisław Kaczówka, por. Bolesław Berbeka, por. Adam Malinowski, asp. Albin Basista, asp. Zygmunt Śliski, asp. Józef Paduch.

Uroczystość upamiętnienia poległych rozpoczęły się zorganizowanym z inicjatywy Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 Iwony Wrzoskiewicz-Słonki Marszem Pamięci. Celem tego wydarzenia było podtrzymanie patriotycznej tradycji oraz przypomnienie lokalnej społeczności sylwetek mieszkańców Powiśla pomordowanych na Wschodzie, będących w gronie patronów szkoły, która nosi imię Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego oraz uczczenie ich pamięci.

Spod Szkoły Podstawowej nr 3 młodzież szkolna wraz z dyrekcją i nauczycielami wyruszyła w uroczystym pochodzie pod Urząd Miejski. Następnie do pochodu dołączyli Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Komendant Powiatowy PSP Marek Bator, Komendant Powiatowy Policji Jarosław Kmieć oraz uczniowie i nauczyciele szkół lokalnych. Po uformowaniu Marszu Pamięci przemaszerowano ulicami miasta pod Kaplicę Cmentarną niosąc okolicznościowe transparenty, portrety patronów szkoły oraz flagi narodowe. Pochód ulicami miasta zabezpieczali dąbrowscy policjanci.

Na uroczystościach obecni byli także przedstawiciele jednostek gminnych i powiatowych, przedstawiciel Stowarzyszenia Ofiar Katynia z Tarnowa Mieczysław Śliski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Marta Chrabąszcz.

Część oficjalna gminnych obchodów rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu. Następnie zaprezentowano piękny i wzruszający program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. Kolejno głos zabrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który przedstawił tło historyczne zbrodni katyńskiej łącząc pamięć o oficerach poległych w Katyniu z tragizmem katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 70 lat później. W swoim przemówieniu podkreślił, iż pielęgnowanie postaw patriotycznych pozwala kształtować poczucie dumy z bycia Polakiem. Bohaterzy, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny zasługują na hołd oraz pamięć o minionych wydarzeniach. Głos zabrał także Mieczysław Śliski przedstawiciel Stowarzyszenia Ofiar Katynia z Tarnowa.

Wspólnej modlitwie przewodniczył Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej Ks. Stanisław Cyran, a całą uroczystość prowadził Paweł Golemo.

Na koniec przedstawiciele urzędów, szkół i instytucji złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Tablicą Katyńską.

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu organizatorów złożył podziękowania za przygotowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia z czasów II wojny światowej oraz wszystkim przybyłym za udział i uświetnienie tego święta swoją obecnością.

37 DSC 0134 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 32 DSC 0122 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 33 DSC 0125 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 34 DSC 0128 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 35 DSC 0130 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 36 DSC 0133 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 28 DSC 0111 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 29 DSC 0117 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 30 DSC 0120 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 31 DSC 0121 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 24 DSC 0096 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 25 DSC 0101 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 26 DSC 0105 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 27 DSC 0108 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 20 DSC 0082 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 21 DSC 0088 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 22 DSC 0090 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 23 DSC 0092 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 17 DSC 0072 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 18 DSC 0078 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 19 DSC 0081 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 15 DSC 0070 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 16 DSC 0071 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 11 DSC 0049 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 12 DSC 0054 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13 DSC 0058 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 14 DSC 0068 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 08 DSC 0036 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 09 DSC 0040 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 10 DSC 0046 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 07 DSC 0027 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 05 DSC 0022 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 06 DSC 0026 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 04 DSC 0018 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 03 DSC 0015 Dąbrowskie Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej