W pierwszej połowie bieżącego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przeprowadził projekt socjalny pn. „Dąbrowskie pudełko życia”. W wyniku jego realizacji na terenie gminy nieodpłatnie rozdano osobom w wieku emerytalnym 300 “pudełek życia”, zawierających istotne informacje o stanie zdrowia, chorobach przewlekłych i przyjmowanych lekach. Jako miejsce przechowywania „pudełek życia” w domach seniorów projekt określa widoczne miejsce na lodówce. W sytuacjach nagłych, opakowanie z odpowiednią informacją ma usprawniać pracę ratowników medycznych oraz lekarzy.
Społeczne przedsięwzięcie miało pozytywny odzew. Proponowane praktyki przyjęły się wśród mieszkańców, a dzięki sukcesowi projektu kolejne 300 pudełek jest na bieżąco rozdawanych seniorom zamieszkałych w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Działania projektowe mają na celu zapobieganie sytuacji, w których zagrożone jest życie seniora i nie jest on w stanie przekazać ratownikom medycznym podstawowych informacji o przyjmowanych lekach oraz chorobach, na które cierpią. Często taka informacja jest niezbędna do podjęcia właściwych kroków dla ratowanie życia.  Przyjęta projektem nazwa “Dąbrowskie pudełko życia” jest jak najbardziej zasadna.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 1600,00 zł.

IMG 6361 „Dąbrowskie pudełko życia” wsparciem dla seniora

logo MOPSiWR „Dąbrowskie pudełko życia” wsparciem dla seniora