Zgodnie z promesą otrzymaną od Wojewody Małopolskiego Gmina Dąbrowa Tarnowska prowadzi remont kluczowych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych. Prace te dotyczą części ulicy Batalionów Chłopskich na długości 282 metrów i ulicy Popiełuszki na długości 376 metrów. W chwili obecnej prowadzone są prace przy nakładkach asfaltowych. Całokształt robót przy każdej ulicy obejmuje: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chodnika, wspomniane już wykonanie nawierzchni asfaltowych dróg, wykonanie chodników i zjazdów do posesji oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostaną także prace remontowe i modernizacyjne przy kanalizacji opadowej i ogólnospławnej. Wprowadzone zostanie właściwe oznakowanie.

tablica2 FDS 2szt Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki tablica3 FDS 2szt Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki

Łączny koszt inwestycji poprawiającej stan obu ulic to 1 993 707 zł., z czego 900 249 zł. przeznaczonych jest na prace przy ulicy Popiełuszki, a 1 093 458 zł na prace przy ulicy Batalionów Chłopskich. Wykonawcą zadania jest PDM Dębica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA i jest ono w 70 % finansowane z budżetu państwa.
Inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego i jakości życia na osiedlu domków jednorodzinnych i była przez długi czas wyczekiwana przez mieszkańców tej części miasta.

DSC 0518 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0519 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0520 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0522 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki  DSC 0525 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0527 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0528 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0530 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0531 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0533 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0535 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki DSC 0537 Dalszy ciąg prac przy ulicach Batalionów Chłopskich i Popiełuszki