„Niech będzie Bóg uwielbiony za 60 lat kapłaństwa” – takie słowa wybrała wspólnota parafialna Nieczajnej, aby wyrazić wdzięczność Chrystusowi za dar Kapłaństwa, jakim podzielił się z Ks. Jubilatem Władysławem Jarógiem. „Taki Jubileusz to świadectwo umiłowania Boga i ludzi, świadectwo wierności Jezusowi i trwania przy każdym potrzebującym człowieku.
Za tą wspaniałą rocznicą kryje się ogrom codziennej pracy duszpasterskiej Księdza Jubilata, w który dodatkowo został wpleciony trud budowy naszej świątyni i plebanii. W imieniu całej parafii dziękujemy za każdy dzień kapłańskiego posługiwania, za każdą modlitwę zaniesioną do Boga w naszych sprawach i intencjach”.     

„Kapłaństwo to powołanie do miłości. To ona rodzi wierność Bogu i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi” (św. Jan Paweł II). Jubilat Ks. Władysław niezmordowanie odpowiada na powołanie do miłości swoim kapłańskim życiem i duszpasterską posługą. Urodził się jako syn Agnieszki i Henryka. Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu seminarium duchownego, 29 czerwca 1958 r. w Tarnowie. Był wikariuszem w Chomranicach, Rzezawie i Dąbrowie Tarnowskiej. W 1966 r. został mianowany proboszczem w Nieczajnej. Po objęciu placówki najpierw przeprowadził remont starego kościoła i plebanii. W tym też czasie przez osiem lat opiekował się swoim poprzednikiem, emerytowanym ks. Janem Sadkiewiczem. Lata 1982 – 1987 upłynęły na budowie nowego kościoła, plebanii i budynku gospodarczego. Równocześnie ze wznoszeniem nowej świątyni Ks. Kanonik dbał o duchowy rozwój swoich parafian: uczył religii, spowiadał, udzielał sakramentów chrztu, Eucharystii, małżeństwa, chorych, odprowadzał zmarłych na wieczny odpoczynek. Był nieustannie do dyspozycji swoich parafian, bez względu na porę dnia. Z pasją pracował również na niwie rolniczej. W 2003 r. Ks. Władysław przeszedł na emeryturę i pozostał w parafii Nieczajna jako rezydent.

Ks. Jubilat złożył swe dziękczynne „Te Deum” w niedzielę, 3 czerwca. Wspólnie z nim Najświętszą Ofiarę celebrowali kapłani: ks. prałat Józef Poremba, ks. prałat Stanisław Cyran, rodacy: ks. prałat Stanisław Sojka i o. Tomasz Zieliński (redemptorysta), ks. proboszcz Stanisław Bieleń, ks. prałat Stanisław Kopeć – rezydent sanktuarium w Czudcu (diecezja rzeszowska), ks. Stanisław Saj – rezydent w Słotowej, ks. kanonik Stefan Tokarz – rezydent w Gołkowicach, ks. prałat Kazimierz Pach – rezydent w Kamienicy, ks. Władysław Szyrszeń – rezydent w Trześni, ks. Marek Ryba – proboszcz w Łowisku (diecezja rzeszowska), ks. Wojciech Kościółek – proboszcz w Dzierżaninach. W prezbiterium modlił się ks. prałat Wojciech Chochół – proboszcz w Trześni. W jubileuszowym spotkaniu  uczestniczyli także: rodzina i przyjaciele Ks. Jubilata, kapłani  dekanatu dąbrowskiego i parafianie. Słowa podziękowania wypowiedziała i wyśpiewała schola parafialna. Swój występ zakończyła wręczeniem sześćdziesięciu białych róż, które symbolizowały każdy rok kapłańskiej posługi Czcigodnego Jubilata. W imieniu parafii życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej i sołtysi obu wsi. Wzruszające słowa przekazane przez Ks. Biskupa Andrzeja Jeża odczytał ks. prałat Stanisław Sojka, który wygłosił także okolicznościową homilię, zakończoną życzeniami: „Niech Bóg kontynuuje w Nim dzieło, jakie rozpoczął w dniu święceń. Niech Matka Boża Bolesna prowadzi Go ku radości, ku Chrystusowi”.

Sporo radości przyniosła Ks. Władysławowi niespodzianka w postaci przejażdżki bryczką prowadzoną przez 7-konną banderię po terenie wsi. Towarzyszyły temu spontaniczne pozdrowienia całych rodzin.

Chcemy również zapewnić o naszej modlitwie w intencji Czcigodnego Księdza Jubilata. Za wszystko „Bóg zapłać” i „Szczęść Boże” na dalszą posługę w naszej parafii.

                                                        Irena Klich