Trwa intensywny remont drogi krajowej nr 73  na odcinku od skrzyżowania z ul. Sucharskiego przez miasto do  skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.
W celu jak najmniejszej uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników,  prace trwają w godzinach wieczornych i nocnych, gdy jest najmniejszy ruch. Prowadzony remont jest realizacją postulatu samorządu gminnego kierowanego do Dyrektora Tomasza Pałasińskiego z Krakowskiego Oddziału GDDKiA. Remont nawierzchni w bieżącym  roku  wykonany był wcześniej w Żelazówce a obecnie trwa na terenie  miasta aby  poprawić stan tej drogi. Oprócz poprawy nawierzchni wykonane zostaną prace związane z wymianą zniszczonych i uszkodzonych krawężników, studzienek i wpustów ulicznych oraz nastąpi naprawa chodników. Na kilku  odcinkach  remontowanej drogi wzmocniona  została podbudowa.  Zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna i wykonane nowe oznakowanie poziome.
Wykonawcą robót jest Firma ReDROG S.C Porąbka Iwkowska.

DK73 noc 13092017 Remont drogi krajowej nr 73Prace zakończą  się do połowy października bieżącego roku. Inwestor i samorząd gminy informując mieszkańców o przebiegu prac apeluje o zrozumienie sytuacji w związku z prowadzonymi robotami na taką skalę i w porze nocnej.