Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”. Jest to dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że od początku trwania programu dofinansowanie otrzymało ponad 230 tys. osób. Program „Aktywny samorząd” to dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami, zakładające dofinansowanie działań likwidujących bariery transportowe, bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu, a także dofinansowanie opieki nad osobą zależną.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów: zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; zakupu sprzętu elektronicznego; oprzyrządowania do posiadanego samochodu; uzyskania prawa jazdy; zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu oraz zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć online poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW). Złożone wnioski zweryfikowane zostaną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie miejscem zamieszkania.

Termin składania wniosków w ramach Modułu I programu mija 31 sierpnia 2022 roku. Termin uzyskania pomocy w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 – w ramach Modułu II programu – mija 10 października 2022 roku.