Ci, którzy do tej pory nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie „Dobry start”, powinni się pospieszyć. To już ostatnie dni na. Jak przypomina Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg jeśli do końca listopada rodzic nie złoży wniosku o świadczenie, pieniądze po prostu przepadną. Nie warto zwlekać.
Program „Dobry start” powstał po to, by wspierać rodziców w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 300 zł na wyprawkę szkolną przysługuje na każde uczące się dziecko do 20. roku życia, dzisiaj również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.

Według ministerialnych danych od 1 lipca do 31 października br. złożonych zostało 3,2 mln wniosków o świadczenie „Dobry start” – 2 mln w formie elektronicznej, 1,2 mln w formie tradycyjnej.W tym czasie wypłacono już 4,4 mln świadczeń na łączną kwotę blisko 1,32 mld zł.

1280x5402 „Dobry start” – ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Od 2019 r. świadczenie „Dobry start” przysługuje wszystkim uczniom, niezależnie od rodzaju szkoły, do jakiej uczęszczają. Co ważne, w przypadku uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, w tym roku wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą tradycyjną (np. drogą pocztową lub podczas osobistej wizyty w urzędzie). W ubiegłym roku wniosku online można było składać poprzez kanały bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia. W tym roku  możliwości te zostały poszerzone i obecnie można to robić również za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej „Dobry start” – ostatni dzwonek na złożenie wniosku