30 maja 2022 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. „Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2022 roku” – Zakładem Instalacyjno – Budowlanym SANIT – BUD S.C, Jerzy i Andrzej Fido.Corocznie realizowane zadanie polegające na dobudowie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach nowej rozbudowy mieszkaniowej jest w tym roku realizowane w rekordowym zakresie – zostanie zrealizowane 20 odrębnych odcinków sieci. Jest to możliwe dzięki rządowemu dofinansowaniu na budowę sieci wodociągowej w kwocie: 748 913,00 zł. Łączna długość planowanych odcinków to niemal 4 km sieci wodociągowej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i kolektorami tłocznymi. Wartość zadania wyniesie: 1 674 273,54 zł, w podziale na następujące segmenty:

Dobudowa sieci wodociągowej na terenie wsi – realizowana na terenie sołectw: Gruszów Wielki, Morzychna, Smęgorzów, Lipiny, Szarwark i Nieczajna Górna.

Dobudowy sieci wodociągowej na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska – realizowana przy ulicach: Ulinów, Szarwarska, Ligęzów.

Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi – realizowana na terenie sołectw: Szarwark, Nieczajna Górna i Laskówka Chorąska.

Dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Dąbrowa Tarnowska – realizowana przy ulicach: Leśna, Szarwarska, Szymanowskiego

Zgodnie z umową inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku 2022 r. Realizacja tegorocznego zadania pozwoli na dostęp do wody pitnej dla dotychczas tego pozbawionych mieszkańców oraz kontynuuje realizację przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie  zrzutu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i cieków wodnych a także polepszenie warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

IMG 20220602 082145 Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie  Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2022 roku

IMG 20220602 082214 1 Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie  Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2022 roku