W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Gmina Dąbrowa Tarnowska realizuje zadanie w zakresie dofinansowania dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej.
Ważne: Dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie na zakupy zrobione od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r., maksymalnie w kwocie 500 zł.

Dofinansowaniu podlega zakup:

 • komputera stacjonarnego;
 • monitora;
 • komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
 • podzespołów komputerowych, w tym: karty graficznej, dysku twardego, pamięci RAM, procesora, płyty głównej, karty dźwiękowej, karty sieciowej, karty wideo, napędu optycznego, zasilacza, obudowy, matrycy do laptopa lub monitora;
 • kamery internetowej lub wizualizera;
 • statywu;
 • mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
 • drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
 • myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
 • baterii do komputera przenośnego, akumulatora, power banku, zasilacza awaryjnego;
 • adaptera, koncentratora sieciowego;
 • cyfrowego mikroskopu;
 • liniowego rejestratora dźwięku, dyktafonu cyfrowego;
 • oprogramowania komputerowego;
 • smartfona
 • usługi dostępu do Internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi.

Harmonogram prac związanych z realizacją zadania:

Termin Czynność
do 07.12 2020 r. Nauczyciel składa do dyrektora wniosek o dofinansowanie wraz z kopią lub oryginałem dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi  wystawionym imiennie na nauczyciela.Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br. to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi.
do 11.12. 2020 r. Dyrektor:

 • weryfikuje otrzymane wnioski,
 • sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania,
 • może zażądać od nauczyciela dodatkowych wyjaśnień lub informacji,
 • przekazuje listę do Urzędu Miejskiego.

W przypadku szkoły niepublicznej lub szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną dyrektor składa wniosek o udzielenie dotacji celowej do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Urząd Miejski przekazuje wnioski o udzielenie dotacji celowej do Centrum Usług Wspólnych w celu weryfikacji.

do 21.12. 2020 r. Gmina przekazuje środki na wypłaty dofinansowań na konta szkół.
do 31.12. 2020 r. Szkoły wypłacają dofinansowanie uprawnionym nauczycielom.
do 31.01 2021 r. Dyrektor szkoły niepublicznej lub prowadzonej przez osobę fizyczną przekazuje do Urzędu Miejskiego  rozliczenie wykorzystania dotacji celowej oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej do gminy.

 

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowania nie otrzymują:

 • nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • nauczyciele niepozostający w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty                      w dniu 2 listopada 2020 r. bądź w dniu planowanej wypłaty dofinansowanie
 • nauczyciele pozostający w dniu 7 grudnia 2020 r. w stanie nieczynnym lub przebywający w dniu 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie nauczyciele świadczyli również pracę w jednostkach systemu oświaty;
 • nauczyciele, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków;
 • nauczyciele przebywający w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • nauczyciele, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy (na podstawie ustawy o związkach zawodowych).

Realizacją zadania zajmuje się Centrum Usług Wspólnych. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-500-zl-dla-nauczycieli-na-zakup-sprzetu-do-nauki-zdalnej

Tekst rozporządzenia:  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2047


 

Wzór wniosku:
PDF ICO1 Dofinansowanie dla nauczycieli w kwocie 500 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej