We wtorek 14 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie odbyło się  uroczyste przekazanie środków finansowych przekazanych w ramach konkursów Ochrona zabytków Małopolski i Kapliczki Małopolskie 2019.  Dotacje te pozwolą odnowić i odrestaurować wiele zabytkowych obiektów i kapliczek położonych na terenie całego województwa.
Spotkanie prowadził wicemarszałek Łukasz Smółka wspólnie z radnymi województwa: Rafałem Stuglikiem i Stanisławem Bisztygą. Wspólnie wręczali symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania. Na uroczystości Dąbrowę Tarnowską reprezentował Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek.

Kapliczki Małopolski i Ochrona Zabytków Małopolski to realizowane od lat programy, z których Gmina Dąbrowa Tarnowska wielokrotnie korzystała by przywracać do świetności lokalne zabytki, świadczące o bogactwie miejscowej kultury i tradycji.  W bieżącym roku nasza gmina realizować będzie jedną z 16 inwestycji w  ramach konkursu Kapliczki Małopolski 2019.

żelazówka 1 Dofinansowanie renowacji kamiennej kapliczki Matki Bożej z Dzieciątkiem w Żelazówce

Prace renowacyjne zostaną wykonane przy kamiennej kapliczce Matki Bożej z Dzieciątkiem w Dąbrowie Tarnowskiej w Żelazówce, która powstała w 1906 roku i jest dziełem nieznanego autora. Zaplanowano już pełną konserwację techniczną i artystyczną kapliczki. Część prac zostanie wykonana w profesjonalnej pracowni konserwatorskiej. Poprawa stanu technicznego kapliczki zakłada uzupełnienie ubytków, podklejenie podspojeń, sklejenie pęknięć, oczyszczenie kamienia, montaż na poprawionym betonowym fundamencie z zastosowaniem izolacji z papy. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych zabiegów konserwatorskich i technicznych, ze względu na tradycję, rzeźba Maryi i otaczające ją Anioły zostaną pomalowane farbami krzemianowymi z odtworzeniem dotychczasowej kolorystyki. Na realizację tego zadania naszej gminie przyznana została kwota 15 000 zł. Na cały program Kapliczki Małopolski 2019 Województwo Małopolskie przeznaczyło w tym roku nieco ponad 570 000 zł.