Gmina Dąbrowa Tarnowska  otrzymała na ten rok szkolny dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację wycieczek przez  szkoły podstawowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 62 162 zł.
W tym roku szkolnym wsparciem zostały objęte: Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie 20 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – dofinansowanie 13 040,00 zł;Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie – dofinansowanie 14 122,00 zł; Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim – dofinansowanie 15 000,00 zł. Całkowita wartość projektu wyniosła 92 848,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

plakat POZNAJ POLSKĘ II tura 10.2022 Dofinansowanie z projektu ,,Poznaj Polskę”