26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób niepełnosprawnych” w ramach zadania budżetowego „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego wraz z likwidacją barier architektonicznych” – Firmą Handlową ARTMED
J. Sienkiewicz, A. Kęsy Sp. jawna. Wartość zadania wyniesie 266 040,05 zł. Inwestycja obejmuje utworzenie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, platformy dźwigowej, poręczy na klatce schodowej oraz wymianę drzwi wejściowych. 
Gmina Dąbrowa Tarnowska otrzymała promesę w kwocie 79 tys. zł na dofinansowanie zadania jw. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji województwa małopolskiego.

Likwidacja barier architektonicznych ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym przemieszczania się na terenie budynku Urzędu Miejskiego. Montaż platformy dźwigowej
oraz poręczy na klatce schodowej umożliwi bezpieczne przedostanie się na pierwsze piętro,
co sprawi, że załatwianie urzędowych spraw stanie się wygodniejsze dla niepełnosprawnych petentów.
Kolejnym etapem modernizacji będzie stworzenie Centrum Obsługi Mieszkańców, które będzie się znajdować na parterze Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
Prowadzone działania mają na celu poprawę jakości obsługi mieszkańców.

PFRON Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej dla osób niepełnosprawnych