Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o.o. realizuje projekt “Z POWER-em w samozatrudnienie”. Od 23.02.2021 do 12.03.2021 rozpoczynają I turę rekrutacji. Kolejne rekrutacje będą ogłaszane regularnie do 04.2022 r.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 200 osób, co w efekcie końcowym doprowadzi do powstania i zapewnienia funkcjonowania przez minimum 12 miesięcy (w okresie od 01.2021 do 06.2023 r.) 182 mikroprzedsiębiorstw, założonych przez ludzi młodych do 29 roku życia, którzy stracili zatrudnienie z powodu COVID-19 po 01.03.2020 r. 

Projekt jest skierowany do osób spełniających łącznie następujące warunki:

– są osobami w wieku 18-29 lat, dotkniętymi skutkami COVID-19, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;

– posiadają status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy;

– uczą się lub zamieszkują (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 200 osób.

W ramach projektu można otrzymać: 

– wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej;

– bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł;

– finansowe wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy po założeniu działalności gospodarczej w kwocie 1300,00 zł netto/miesiąc;

– stypendium szkoleniowe, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www  projektu: http://zpoweremwsamozatrudnienie.pl