W poniedziałek, 30 października w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się drugie już spotkanie z Panią prof. dr hab. Agnieszką Ogonowską w ramach realizacji Rządowego Programu „Bezpieczna +”. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Wspomaganie rodziców w rozwoju ich dzieci”. Pani profesor przeprowadziła z uczniami klasy 3a oraz 7a warsztaty, w czasie których dzieci doskonaliły swoje umiejętności psychospołeczne, rozwijały komunikację werbalną i niewerbalną. Następnie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas, w którym brała udział Pani dr Marta Chrabąszcz – Dyrektor CUW oraz Pan Jerzy Żelawski – przewodniczący Komisji Oświaty.

Po przywitaniu zebranych gości przez Panią Dyrektor Annę Fido, głos zabrała Pani prof. Ogonowska, która zwracała uwagę na trzy obszary w rozwoju dziecka, takie jak: komunikacja, rozwijanie potencjału oraz doskonalenie umiejętności psychospołecznych. Rodzice uświadomili sobie jak ważna w wychowaniu jest konstruktywna krytyka, uczenie przez naśladowanie dobrych przykładów czy kształtowanie autorytetu opiekuna. Na zakończenie konferencji Pani profesor zaznaczyła, że najważniejsza jest indywidualizacja dziecka, które musi być podmiotem działań i wypowiedzi rodzica. Spotkanie zakończyła Pani Dyrektor Anna Fido, która podziękowała Pani prof. Ogonowskiej za profesjonale prowadzenie wykładu oraz rodzicom za udział w szkoleniu.

Fotogaleria na stronie szkoły PSP Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
%foto UMDT  %foto UMDT