Pokłosiem 80. rocznicy “Aktion Reinhardt” w Dąbrowie Tarnowskiej są dwie plenerowe wystawy historyczne wypożyczone z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Będą dostępne dla zwiedzających do połowy października w godzinach pracy Ośrodka Spotkania Kultur (synagoga), czyli od wtorku do soboty 9:00-17:00.

Pierwsza z nich – “Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej” usytuowana jest od frontu, na tle kolumnady okazałego budynku synagogi. Autorami są: dr hab. Elżbieta Rączy i Jakub Izbdebski, recenzowali ją dr Aleksandra Namysło i dr hab. Filip Musiał (Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie).

Druga znajduje się na dziedzińcu obok OSK, od strony budynku Poczty Polskiej. Nosi tytuł “Aktion Reinhardt 1942-43”. Autorami tej ekspozycji jest dr hab. Sebastian Piątkowski, we współpracy z Karoliną Zarębską. Recenzentami są dr hab. Filip Musiał oraz dr Roman Gieroń.

Każda z wystaw to dwustronne plansze z archiwalnymi fotografiami i naukowym komentarzem. Stanowią bardzo cenne źródło informacji o zbrodniach hitlerowskich wobec ludności żydowskiej w okupowanej Polsce i pomocy Polaków okazywanej przedstawicielom tej społeczności.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z zaproszenia do odwiedzin i zwiedzenia tych wystaw, szczególnie uczniów okolicznych szkół. To będzie dla nich bardzo ważna lekcja historii i trwały ślad uroczystości upamiętniającej zagładę dąbrowskich Żydów podczas II wojny światowej.

Wystawy można zwiedzać do 15 października 2022 r.

P1012305 Dwie wystawy historyczne Instytutu Pamięci Narodowej na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur

P1012306 Dwie wystawy historyczne Instytutu Pamięci Narodowej na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur

P1012307 Dwie wystawy historyczne Instytutu Pamięci Narodowej na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur

P1012310 Dwie wystawy historyczne Instytutu Pamięci Narodowej na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur

P1012311 Dwie wystawy historyczne Instytutu Pamięci Narodowej na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur

P1012312 Dwie wystawy historyczne Instytutu Pamięci Narodowej na dziedzińcu Ośrodka Spotkania Kultur