Przewodniczący  Małopolskiej WRBRD Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka  i Dyrektor MORD w Krakowie  Marek Dworak zapraszają na Dzień Otwarty.
Impreza pod hasłem „Oswajamy Egzaminy” ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z egzaminowaniem  oraz  propagować bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Udział w przedsięwzięciu wezmą – oprócz pracowników MORD w Krakowie – przedstawiciele Instytucji wchodzących w skład Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, Strażacy i Druhowie ze Straży Pożarnych, Centrum Inicjatyw BRD,  Zespół Ratownictwa Medycznego OSP w Białym Kościele, Żandarmeria Wojskowa,  Radio Kraków i TVP3 Regionalna.

%foto UMDT  %foto UMDTEgzaminatorzy MORD w Krakowie odpowiedzą na pytania związane z egzaminowaniem. Udostępnimy możliwość przystąpienia do próbnego egzaminu teoretycznego na kat. B oraz  zorganizujemy pokaz egzaminu praktycznego na placu manewrowym.
O godzinie 10.30, 12.00 i 13.30 dla zainteresowanych spotkania konsultacyjne z ekspertami w zakresie egzaminowania i przepisów ruchu drogowego.

Dla najmłodszych uczestników przewidziane są zajęcia z zestawem edukacyjnym  „Autochodzik”,  a dla trochę starszych pokaz egzaminu na kartę rowerową, z możliwością skorzystania z próbnych jazd na mobilnym miasteczku ruchu drogowego.
Przewidujemy przeprowadzenie minikonkursów i rozdanie drobnych upominków uczestnikom.

Inspektorzy z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego
spotkają się z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami z przekazem o bezpiecznych przewozach wakacyjnych.

Dla chętnych kierowców samochodów osobowych udostępnimy nieodpłatnie – obsługiwaną przez Inspektorów WITD w Katowicach – Mobilną Stację Diagnostyczną.
Dla wszystkich uczestników przygotowujemy atrakcje zorganizowane przez Straż Pożarną,  Żandarmerię Wojskową i Służby Ratownicze OSP.
Organizujemy pokaz zabytkowych samochodów.

%foto UMDT  %foto UMDT Przebieg Imprezy będzie transmitowany na żywo
przez Radio Kraków w programie „Radiostrada” i  nagrywany przez TVP3.