Każdego roku w dniu 21 listopada obchodzone jest święto pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Dzień ten został ustanowiony na mocy znowelizowanej Ustawy o pomocy społecznej z dnia 14 czerwca 1996 r. Dzień Pracownika Socjalnego ustanowiono by szczególnie docenić tę grupę zawodową oraz osoby zatrudnione w szeroko rozumianym obszarze pomocy społecznej, czyli m.in. asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, placówek opiekuńczo – wychowawczych, osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, jak również pracowników organizacji pozarządowych.

Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wrażliwości, profesjonalizmu, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami. Działania, które na co dzień podejmują pracownicy socjalni wymagają dużej wiedzy, kompetencji i zaangażowania. Niezwykle istotne w codziennej pracy osób z sektora pomocy społecznej jest również dostrzeganie człowieka, jego problemów i potrzeb.

Wszystkim pracownikom pomocy społecznej życzymy w tak ważnym dla nich dniu zadowolenia i satysfakcji z codziennej pracy, jak również sił i motywacji do dalszych działań. Jednocześnie również życzymy wszystkim przedstawicielom pomocy społecznej wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Niech ta praca daje jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski
Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek
Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Mendys

socjal3 Dzień pracownika socjalnego