7 września 2001 roku oficjalnie Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowy Dzień Pokoju (rezolucja 55/282), który obchodzony jest corocznie na całym świecie w dniu 21 września. W 1981 roku, w dniu otwarcia regularnej sesji Zgromadzenia Ogólnego (w trzeci wtorek września), Zgromadzenie ogłosiło w uchwale wspieranej przez Wielką Brytanię i Kostarykę (sponsorów oryginalnych dni), że podczas rozpoczęcia wrześniowej sesji będzie obchodzony na całym świecie Dzień Pokoju jako wzmocnienie samej idei pokoju i że dzień ten „będzie oficjalnie uznawany i obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów” ( rezolucja 36/67).

Pierwsze obchody odbyły się 21 września 1982 roku. W 1998 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ potwierdziło ten fakt ogłaszając coroczne obchody Dnia w dniu rozpoczęcia zwyczajnej sesji Zgromadzenia (rezolucja 52/232 z 4 czerwca). Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju rozpoczyna Sekretarz Generalny ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju (ang. Japanese Peace Bell) znajdujący się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Dzwon został podarowany przez japońską  organizację (ang.) World Peace Bell Association (WPBA) w dniu 8 czerwca 1954 roku. Jest on jedną z 50 identycznych kopii dzwonu w Hiroszimie zniszczonej wybuchem bomby atomowej w 1945 roku.

Na dzwonie widnieje napis: „Niech żyje absolutny pokój na świecie(ang. Long live absolute world peace).

Obchody Międzynarodowego Dnia Pokoju mają zwrócić uwagę ludzkości na potrzebę uczczenia i przestrzegania pokoju na świecie i całkowity sprzeciw wobec wojen. Wolą Zgromadzenia Ogólnego ONZ jest także to, by dzień 21 września był obchodzony jako dzień globalnego rozejmu i wyrzeczenia się przemocy oraz aby stanowił zachętę dla wszystkich państw na świecie do powstrzymywania się od wszelkich aktów wrogości wobec innego kraju.

W tym dniu osoby fizyczne mogą nosić odznakę w kształcie „Gołębia Pokoju” produkowaną przez organizację non-profit z Kanady.