Wielki Czwartek, obchodzony w tym roku 6 kwietnia 2023r., to pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch nierozdzielnych sakramentów: kapłaństwa i Eucharystii.

W Wielki Czwartek Kościół sprawuje tylko jedną Eucharystię – wieczorem, tzw. Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jedynie w kościołach katedralnych przez południem odprawiana jest Msza Krzyżma świętego, na której gromadzą się kapłani danej diecezji, by pod przewodnictwem biskupa odnowić przyrzeczenia kapłańskie i poświęcić święte oleje, używane podczas sakramentów w ciągu całego roku.

W Wielki Czwartek wraz z liturgiczną Modlitwą popołudniową kończy się okres Wielkiego Postu. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa – Triduum Paschalnego. To dla chrześcijan najważniejszy czas roku.  Jest to jeden wspólny obchód, mimo że czasowo rozciągnięty na trzy dni.

Msza Wieczerzy Pańskiej ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. W liturgii podczas śpiewu hymnu “Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez cały Wielki Post, biją dzwony. Po homilii ma miejsce obrzęd umywania nóg. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu.

W ten tak ważny dzień Paschalny życzymy Wszystkim Księżom,
aby Wasze kapłaństwo rozkwitało.
Niech dobry Bóg obdarza Was nieustannie łaską i pokojem.
Niechaj nie brakuje Wam entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy.
A Jezus Chrystus niech będzie dla Was zawsze źródłem niewyczerpanych darów,
abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga.