Dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Jak podkreśla Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożena Borys-Szopa to bardzo ważne święto i doskonała okazja do podkreślenia wyjątkowej roli osób starszych w naszym społeczeństwie. Dzisiaj w Polsce więcej niż 60 lat ma 9 mln osób. Według prognoz do 2050 r. liczba ta ma wzrosnąć do 13,7 mln, a osoby starsze będą stanowić ponad 40 proc. ogółu ludności.

– To, że żyjemy dłużej, dłużej cieszymy się sprawnością i dobrym zdrowiem, to oczywiście powód do radości. Taka sytuacja rodzi jednak przed nami – zarówno rządzącymi, jak i całym społeczeństwem – wiele wyzwań. Przypadający dzisiaj Ogólnopolski Dzień Seniora to doskonała okazja do podkreślenia wyjątkowej roli osób starszych w naszym społeczeństwie, a także do refleksji nad kierunkiem polityki senioralnej w Polsce – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

SeniorsNordicWalking Dzisiaj Ogólnopolski Dzień Seniora

Poszanowanie i ochrona godności osób starszych to jeden z priorytetów polityki senioralnej resortu rodziny. Programy takie jak „Senior+”, „Opieka 75+”, Rządowy Program na rzecz Aktywizacji Osób Starszych, „Mama 4+”, obniżenie wieku emerytalnego czy podnoszenie minimalnej emerytury, a ostatnio także trzynasta emerytura, to najważniejsze działania mające na celu aktywizację osób starszych, zapewnienie im godnych warunków bytowych oraz otoczenie ich opieką.

Warto podkreślić, że placówki „Senior+” powstają głównie w małych miejscowościach, gdzie oferta zajęć aktywizujących dla osób starszych nie jest taka bogata. Istnienie takich placówek podnosi jakość życia osób w podeszłym wieku, czego doskonałym dowodem może być także Dzienny Dom „Senior+” działający w Dąbrowie Tarnowskiej.

Senior DT 2018 Dzisiaj Ogólnopolski Dzień Seniora